Statut fakultní školy

Pedagogické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nám udělila statut fakultní školy.

Jako první škola na jihovýchodě Moravy jsme na jaře 2012 získali statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupráce s vysokou školou zjednodušeně řečeno znamená, že se snadněji dostaneme k novým materiálům, k zajímavým seminářům i k novým možnostem výuky. Fakulta nám například pro naše záměry může poskytnout své materiální vybavení, spolupráce nám umožní získávat ty nejlepší absolventy fakulty pro výuku v naší škole. A snad neprozradíme příliš, když sdělíme, že společně s fakultou už připravujeme společné projekty, které by mohly hodně přinést jak našim žákům, tak vyučujícím. Zároveň jsme rádi, že jsme vyhověli náročným kritériím, kterými je statut fakultní školy podmíněn. Pro představu citace z podmínek. Ve škole se realizuje kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli. Škola má dobré materiální a technické vybavení. Škola do výuky pravidelně zařazuje různé organizační formy a postupy a uplatňuje nové trendy týkající se vyučovacích metod. Škola má k dispozici a vhodně využívá učebny, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou.