Školní družina

Akce školní družiny

Provoz školní družiny je rozvržen tak, aby vyhovoval potřebám žáků i rodičů.

Pondělí - pátek: 

6:30 – 7:45 a 11:40 – 16:00

Školní družinu navštěvují i žáci dojíždějící a nepravidelně i žáci navštěvující náboženství a různé kroužky. K činnostem využíváme kromě našich oddělení také školní klub, tělocvičnu, učebnu výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku a školní hřiště.

Soubory

  • Poplatky ve školní družině (Stáhnout)
  • Žádost o přijetí do školní družiny (Stáhnout)
  • Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2020/2021 (Stáhnout)