Kontakty

Rychlý kontakt

Spojení s vedením školy a s administrativní pracovnicí paní Z. Šnajdarovou:

tel. 572 549 221, email: zskunup@zskunup.cz.

Adresa pro doručování

ZŠ Kunovice, U Pálenice

U Pálenice 1620

686 04 Kunovice

 

Fakturační adresa:

Základní škola, Kunovice,

U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

U Pálenice 1620

686 04 Kunovice

IČ: 70989958

DIČ: CZ70989958

Datová schránka: 77dmnx2​

Zřizovatel školy: město Kunovice

http://www.mesto-kunovice.cz/

GPS: 49°02'39.9"N 17°28'18.2"E

mapa

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí

náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Email: dolnipoolsavi@email.cz

Tel.: +420 702 132 678

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinov

Kontakt na vyučující

Pro spojení s vyučujícími můžete využívat také pevnou linku 572 549 221 (nedovoláte se ale přímo vyučujícím, nýbrž na ředitelství školy, poté budete přepojeni).

ucitelka

Ing. Bobčíková Radana

třídní učitelka 6.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

bobcikova@zskunup.cz

Fakulta chemická Vysokého učeního technického v Brně, obor chemie a technologie potravin

Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti na VUT Brno

ucitelka

Ing. Bříštělová Martina

třídní učitelka 5.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

bristelova@zskunup.cz

Vysoká škola ekonomická Praha, obor Ekonomie a management

Pedagogická fakulta UP  Olomouc, obor Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

ucitelka

Mgr. et Mgr. Foltýnová Lucie

třídní učitelka 5.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

foltynova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostrava, obor český jazyk a literatura a pedagogika pro střední školy

Přírodovědecká fakulta Ostrava, obor učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy

ucitelka

Mgr. Frýzová Vlasta

zástupkyně ředitele

kontakt:

572 549 221, 605 171 903

fryzova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, obor fyzika a matematika pro 5. - 12. ročník

ucitelka

Gajdůšková Jana

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

gajduskova@zskunup.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uherský Brod

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - asistent pedagoga

ucitelka

Hejbalová Karla

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

hejbalova@zskunup.cz

SOU Bzenec
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Praha, kvalifikační kurz asistenta pedagoga

ucitelka

Mgr. Hlůšková Růžena

zástupkyně ředitele

kontakt:

572 549 221, 778 406 924

hluskova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor biologie a chemie pro střední školy

ucitelka

Mgr. Janásová Ivana

třídní učitelka 3.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 921

​janasova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň

ucitelka

Bc. Jurka Miroslav

netřídní učitel

kontakt:

572 549 221, 778 406 926​

jurka@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor tělesná výchova se zaměřením na vzdělání

ucitelka

Mgr. Juříková Magdalena

třídní učitelka 9.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 928​

jurikova@zskunup.cz

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, obor přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a obor učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a střední školy

ucitelka

Mgr. Kamrla Jan

třídní učitel 8.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 923

kamrla@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor český jazyk a literatura a dějepis pro 2. stupeň ZŠ

ucitelka

Mgr. Kotasová Ludmila

třídní učitelka 4.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 927

kotasova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň

ucitelka

Kramárová Monika

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

kramarova@zskunup.cz

Střední průmyslová škola Myjava

ucitelka

Mgr. Kubenová Libuše

výchovná poradkyně, třídní učitelka 9.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 922

kubenova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostrava, obor český jazyk a hudební výchova pro 5. - 12. ročník

ucitelka

Mgr. Martináková Blanka

třídní učitelka 1.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

martinakova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, obor učitelství českého jazyka a literatury - občanské nauky

UP Olomouc, Program celoživotního vzdělávání, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

ucitelka

Bc. Mikanová Tereza

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

mikanova@zskunup.cz

Filozofická fakulta UPCE, obor studium asistenta pedagoga

ucitelka

Mgr. Motyčková Zlata

třídní učitelka 3.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 921

motyckova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor učitelství pro 1. stupeň

Pedagogická fakulta MU Brno, obor speciální pedagogika

ucitelka

Mgr. Náhlíková Bohumila

třídní učitelka 8.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 923

nahlikova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta MU Brno, program celoživotního vzdělávání, obor německý jazyk a literatura pro střední školy

ucitelka

Mgr. Němečková Petra

netřídní učitelka

kontakt:

572 549 221, 778 406 926

nemeckova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor anglický jazyk pro střední školy

Pedagogická fakulta MU Brno, obor německý jazyk a literatura pro střední školy

ucitelka

Mgr. Novák Milan

netřídní učitel

kontakt:

572 549 221, 778 406 926

novak@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor anglický jazyk a dějepis pro 2. stupeň základní školy

ucitelka

Mgr. Obalová Mariana

třídní učitelka 2.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 921

obalova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Technologická fakulta UTB Zlín, obor materiály a technologie

ucitelka

Oharková Lucie

vychovatelka

kontakt:

572 549 221, 778 757 872

oharkova@zskunup.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času

ucitelka

Mgr. Olbertová Jana

třídní učitelka 7.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

olbertova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor učitelství biologie a rodinné výchovy pro základní školy

ucitelka

Mgr. Opravil Karel

školní poradenský konzultant

kontakt:

572 549 221

​opravil@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor speciální pedagogika

ucitelka

Mgr. Peterková Zdenka

třídní učitelka 2.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

​peterkova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň

ucitelka

Mgr. Polehňová Dominika

netřídní učitelka

kontakt:

572 549 221, 778 406 928

​polehnova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor učitelství bilologie pro SŠ a učitelství geografie a kartografie pro SŠ

ucitelka

Ing. Šáchová Petra

třídní učitelka 7.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 928​

​sachova@zskunup.cz

Vysoká škola báňská Ostrava, obor management

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství odborných předmětů

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International

ucitelka

Bc. Turčinková Petra

vychovatelka

kontakt:

778 757 872

​turcinkova@zskunup.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Program celoživotního vzdělávání, pedagogické studium

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo praktickej prípravy

ucitelka

Mgr. Tvrdoň Marek

ředitel školy

kontakt:

572 549 221, 608 770 982

​tvrdon@zskunup.cz

Filozofická fakulta UP Olomouc, obor český jazyk a literatura - historie

ucitelka

Mgr. Urminská Renata

třídní učitelka 1.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 927

​urminska@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

ucitelka

Mgr. Valová Zuzana

třídní učitelka 4.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

valova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol

ucitelka

Mgr. Zemánková Kateřina

třídní učitelka 6.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 928​

zemankova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství matematiky a biologie pro střední školy

ucitelka

Bc. Zlínská Petra

vychovatelka

kontakt:

572 549 221, 778 757 873

​zlinska@zskunup.cz

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo praktickej prípravy

Napište nám