Školní jídelna

Jídelní lístky na jednotlivé týdny najdete vpravo nahoře v sekci Objednávky obědů.

Od školního roku 2007/2008 si mohou naši i cizí strávníci denně vybírat ze dvou jídel. Pro stravování v jídelně jsou nutné elektronické čipy. Ty se prodávají v kanceláři vedoucí školní jídelny vždy již během posledního prázdninového týdne. Cena čipu je 121,- Kč. S výjimkou devátých tříd zůstávají čipy ve vlastnictví žáků. Od žáků, kteří v naší škole ukončí školní docházku, vykupujme čipy za pořizovací hodnotu. Nevrátí-li žák čip do tří měsíců od ukončení docházky v naší škole, ztrácí nárok na vrácení zálohy.

Výše stravného

Je určena ředitelem školy podle věkových skupin. Žáci 7 až 10 let – 24,- Kč, žáci 11 až 14 let – 26,- Kč, žáci nad 15 let - 27,- Kč.

Bližší informace spojené s chodem školní jídelny podá paní Naděžda Vlachynská, vedoucí školní jídelny. Telefon 572 549 615, e-mail: vlachynska@zskunup.cz

Kromě standardních služeb pro školní strávníky nabízí naše jídelna stravování také dalším zájemcům.

Pravidla pro stravování dalších zájemců:

Cena obědu pro cizí strávníky je stanovena na 76,- Kč.

Přihlášky: u vedoucí školní jídelny

Výdej obědů: 10:30 – 11:30, jídlo můžete buď zkonzumovat přímo ve školní jídelně, nebo si ho odnést domů či do zaměstnání.  

​Elektronický výběr z jídel

Od školního roku 2011/2012 nabízíme možnost vybrat si jedno ze dvou nabízených jídel také přes internet. Stejná možnost platí také pro případné odhlášení obědů. Jak to funguje:

Tato možnost  poskytuje větší uživatelské pohodlí při objednávání stravy. Především rodiče menších školáků mohou díky internetové aplikaci pomoci svým dětem s výběrem jídla. Rodiče všech dětí si pak mohou přes internet zkontrolovat, zda si jejich dítě skutečně odebralo stravu.

Soubory