Prohlášení o přístupnosti

Stránky jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Návštěvníkům stránek nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadňovat nebo omezovat.

Technologie webu

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na těchto webových stránkách jsou dostupné v newebových formátech, a to zejména tam, kde je to vhodné vzhledem k jejich rozsahu nebo složitému formátování. Dále v jsou v těchto formátech prezentovány informace, u kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce se souborem v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak v v dalších formátech, které uvádíme níže.

Programy pro přístup k souborům newebových formátů

Pro přístup ke speciálním formátům můžete stáhnout a nainstalovat jeden z uvedených sofwarových programů. Veškerý uvedený software je zdarma k dispozici na uvedených adresách.

Pokud narazíte na libovolnou překážku, která by znesnadňovala prohlížení obsahu webu, neváhejte nás kontaktovat a my se pokusíme udělat maximum pro její odstranění.