Historie školy

Letitý požadavek, týkající se výstavby moderní školní budovy, která by splňovala kapacitní požadavky a zároveň představy týkající se moderního školského zařízení, se naplnil zahájením výstavby ve druhé polovině osmdesátých let.

Původně základní školu v Kunovicích tvořily dvě budovy. Přičemž budova staré školy v bezprostřední blízkosti frekventované křižovatky v centru obce přestala vyhovovat nárokům na hygienické, prostorové a bezpečnostní požadavky.

V roce 1993 byla dokončena stavba nového školského objektu ve východní částí Kunovic v ulici U Pálenice, zhruba v místech, kde stával původní „Otův mlýn“. Vznikem nové školy došlo k rozdělení žáků a učitelského sboru původní ZŠ na Červené cestě a v Kunovicích vznikly dvě základní školy: I.ZŠ (původní), II.ZŠ (nová škola).

Nový školní objekt byl na svou dobu pojat poměrně moderně a velkoryse. Škola byla projektována jako šestnáctitřídní se školní jídelnou, dvěma tělocvičnami, školní družinou a s poměrně rozsáhlým okolním prostorem.

Původní termín zahájení výuky 1. září 1993 se stal v důsledku opožďujících se stavebních prací nereálný. Z důvodů důležitých stavebních úprav udělilo MŠMT výjimku a slavnostní otevření a zahájení výuky bylo stanoveno na 6. září 1993.

Do uvedeného data se podařilo vedení školy, učitelům a správním zaměstnancům uvést školu do takového stavu, že výuka mohla být zahájena. Ještě v pátek a v sobotu před pondělním zahájením byl z vagonů přistavených na místním nádraží přivážen žákovský nábytek.

Slavnostního zahájení a otevření školy v pondělí dne 6. září 1993 se zúčastnili mimo starosty a vedení obce také zástupci MŠMT, ŠÚ v Uherském Hradišti, ČŠI, zástupci dodavatelských organizací a stavebních firem.

V prvním školním roce tzn. 1993/1994 měla škola 13 tříd, navštěvovali ji celkem 342 žáci. Z tohoto počtu bylo 249 z Kunovic, 36 z Popovic, 15 žáků dojíždělo z Podolí, 18 dětí z Vések a  4 žáci ze Sadů. Na škole učilo celkem 20 pedagogů, dále 2 vychovatelky školní družiny. Na škole působilo celkem 9 správních zaměstnanců, 1 administrativní pracovnice a ve školní jídelně 1 vedoucí školní jídelny a 3 kuchařky.

Základními pomůckami a dalším školním nábytkem byla škola postupně vybavována až v průběhu dalších let. Dokončení terénních úprav v okolí školy, dokončení atrií, dobudování sportovního areálu, osetí travou a výsadba okrasných keřů bylo dokončeno v roce 1998.

Postupně na škole působili jako ředitelé: