ZAČÁTEK S ROUŠKAMI I BEZ

date

18.08.21

Umožníme co největší návrat k normálu

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství proti šíření covid 19 budeme postupovat stejně, jako jsme to dělali v minulosti. Tam, kde mají manuály ministerstev závazný charakter, dodržíme vše beze zbytku. Tam, kde mají manuály ministerstev informativní a doporučující charakter, se budeme řídit reálnými možnostmi školy, vlastním rozumem a snahou nebrat dětem další kus jejich života.

V praxi tak bude platit:

  • Testování ve dnech 1. 9. (prváčci 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021. Testovat se nemusí děti, které mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (tuto skutečnost potřebujeme doložit). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Pokud by dítě ve škole mělo pozitivní test, budeme kontaktovat zákonné zástupce a vysvětlíme si další postup.
  • Roušky či respirátory ve společných prostorách školy (pro děti, pedagogy i přicházející osoby), nikoliv přímo ve třídách.
  • A to je v zásadě vše.

Minimálně v nejbližší době se sice vyhneme hromadným akcím celé školy (například žákovské shromáždění), ale budeme běžně propojovat děti napříč třídami (například při výuce jazyků) nebo i napříč ročníky (například ve školní družině, ve školních kroužcích nebo při menších školních projektech).

V zásadě ve standardním režimu bude fungovat i školní jídelna.

Z manuálů o několika desítkách stran považujeme výše uvedená sdělení za nejdůležitější. Potřebujete-li vědět víc, neváhejte nás kontaktovat.