před 2 dny, 8.10.2015

Třeťáci na naučné stezce

Žáci třetích tříd splnili Naučnou stezku pro děti - téma: KOMIKS, kterou připravila v rámci Týdne knihoven Městská knihovna Kunovice.