Zmizela nám výuka

před 2 roky, 20.9.2019 Máme ji vrátit?

Vážení rodiče, z webu naší školy po mnoha letech zmizela rubrika Výuka. Tato rubrika

byla z naší strany něčím navíc. Když jsme rubriku zaváděli, měli jsme na ni výrazně pozitivní ohlas.

Doba se ale zase někam posunula a my jsme postupně zjistili, že:

  • Rubrika má jakýs takýs význam v případě předmětů s dvouhodinovou dotací týdně
  • V případě předmětů s vyšší hodinovou dotací se ten význam začal ztrácet
  • Ztrácel se i proto, že většina vyučujících komunikuje s žáky například také pomocí facebookových skupin, kde mají ty nejaktuálnější informace, nebo jakkoliv jinak

Už během minulého školního roku jsme se opakovaně dotazovali dětí, jak moc rubriku využívají. Odezva byla v zásadě nulová. Máme-li někam dávat svoji energii, musí nám to dávat smysl.

Chtěli jsme se tedy na totéž co dětí zeptat také rodičů. Potřebnou schůzku s hlavním výborem sdružení rodičů se ale nepodařilo uskutečnit. Pro zjištění názoru proto volíme formu ankety na našem facebooku. Hlasovat můžete až do pátku 27.9.2019. Děkujeme za Vaše odpovědi. Psát své postřehy k rubrice Výuka můžete i na mailovou adresu zskunup@zskunup.cz