Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

Naše škola je zapojena do projektu s názvem „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620“. Bližší informace najdete v příloze tohoto článku.