Zeměpis

14. 6. - 17. 6. 2021

Projekt - stát (politický zeměpis).

7. 6. - 11.6. 2021

Písemné opakování - cestovní ruch, mezinárodní obchod, mezinárodní integrace.

Příprava projektu - stát (politický zeměpis).

31. 5. - 4. 6. 2021

Zahraniční obchod - skupinová práce (představení). 

Opakování - mezinárodní integrace, kooperace, globalizace, korporace, politické, vojenské, ekonomické, nevládní organizace.

24. 5. - 28. 5. 2021

Diskuze - otázky (cestovní ruch), poznávačka - siluety světových měst.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - skupinová práce.

17. 5. - 21. 5. 2021

Cestovní ruch - památky UNESCO v ČR - https://www.youtube.com/watch?v=lURsvA1o12M, zaměstnanost v CR (ČR), Český statistický úřad, domácí, výjezdový, příjezdový CR (kraje ČR, státy), 7 nových divů světa, siluety měst.

Úkol na pondělí - odpovězte na otázky:

 • 1. Co je to OVERTOURISM?
 • 2. Zkuste se zamyslet nad výhodami a nevýhodami CR.
 • 3. Vyberte si tři památky, nebo místa, které byste chtěli navštívit a zdůvodněte proč?
 • 4. Uveďte, jaké jsou v našem okolí zařízení a služby, které slouží pro návštěvníky, kteří zde přijíždějí.
 • 5. Jaký je rozdíl mezi pojmy: turista, výletník a migrant?
 • 6.Vyhledejte alespoň 6 památek (z různých světadílů), které jsou zařazeny do seznamu světového dědictví UNESCO.

10. 5. - 14. 5. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

OPAKOVÁNÍ

Cestovní ruch -  (zařazení - národní hospodářství, potenciál CR, práce s mapou HDP, aktivní, pasivní CR, formy CR, organizace, druhy CR).

Diskuze: 

 • 1. Od kdy se rozvíjí cestovní ruch a s čím je spojen?
 • 2. Jaké jsou pro tebe výhody a nevýhody cestování s cestovní kanceláří?
 • 3. Co působí na volbu cílové destinace, kde trávíme dovolenou?
 • 4. Jak se od sebe liší aktivní a pasivní cestovní ruch, který je pro Česko prospěšnější?
 • 5. Kde ve světě se nachází hlavní cílové destinace (světadíl, stát…)

3. 5. - 7. 5. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Přijímací zkoušky na SŠ. 

V rámci tohoto týdne si odpočiňte.

26. 4. - 30. 4. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Milí deváťáci, tento týden se podívám na projektovou práci, kterou jste vypracovávali. Vy máte volno! ;) 

12. 4. - 23. 4. 2021= DISTANČNÍ VÝUKA

Deváťáci, děkuji vám za odevzdané práce (váš názor na danou problematiku)!

Nyní nás čeká učivo politického zeměpisu. Nejprve se podívejte a připomeňte si politickou mapu světa. Co nám zobrazuje?

K dispozici: 

Prostudujte přiložený materiál STÁT A JEHO SESKUPENÍ.docx (4.45 MB). Najdete v něm vše potřebné k úvodnímu učivu (Stát a jeho seskupení). K dispozici máte i prezentaci POLITICKÝ ZEMĚPIS.pptx (6.88 MB).

Každý z vás odpovězte na otázky, které najdete v prezentaci. Pošlete na email do pátku 23. 4.


Projektová práce: VYMYSLI SI VLASTNÍ STÁT

Pracuj SÁM/VE SKUPINĚ. Jak uznáš za vhodné. 

1. Navrhněte svůj vlastní stát. Vymyslete grafickou podobu státní vlajky. Inspirovat se můžete světovými vlajkami - https://www.statnivlajky.cz/.

 • Zamyslete se nad tím, jaké barvy, prvky a motivy na vlajce použijete a proč. Co prvky a motivy budou symbolizovat.

2. Každý stát musí mít název, pojmenujte ten svůj.

3. Každý stát by měl mít svou hymnu. Rozhodněte, jaká bude ta vaše. Zamyslete se nad již existujícími skladbami. Případně vymyslete svou vlastní. Napište název a text vaší hymny.

4. Definujte jednotlivé prvky státu (údaje zapište formou tabulky)

 • počet obyvatel, hustota zalidnění
 • tvar a velikost země, zeměpisná poloha (polohu je možné zakreslit do slepé mapy)
 • typ státního zřízení, politický systém
 • suverenita
 • správní členění
 • stát národní × multikulturní

5. Rozhodněte, se kterými existujícími státy bude mít váš stát kladné diplomatické vztahy a proč?

 • Se kterými zeměmi váš stát naváže diplomatické styky a proč? Počet a typ vztahů je čistě na uvážení tvůrčí skupiny.
 • Doporučte svým občanům vhodné destinace k cestování (koláž obrázku, seznam … aj.). Zdůvodněte výběr destinací.

PRÁCI ZPRACUJTE NA PAPÍR/Y. VŠE ZDOKUMENTUJTE A ZAŠLETE NA EMAIL do pátku 23. 4. 2021.

29. 3. - 9. 4. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Podivným způsobem jsme procestovali světové hospodářství. Závěrem se trošku zamyslíme.

1. Prohlédněte si obrázky a odpovězte: OBRÁZKY - příběh.png (59.85 kB)

 • Co podle vás obrázky představují?
 • Jak byste obrázky seřadili?
 • Jak byste každý z obrázků nazvali?

2. Vyberte si jedno z nabízených videí

a) Při sledování videa si dělejte poznámky o těchto čtyřech věcech:

 • jedna věc, kterou již znali
 • jedna věc, která pro ně byla nová
 • jedna věc, se kterou nesouhlasí nebo o níž pochybují
 • jedna věc, o níž by se rádi dověděli více

b) Po zhlédnutí odpovězte na otázky:

 • Co si o videu myslíte? 
 • Co znázorňovaly obrázky na začátku hodiny?
 • Napadlo vás něco podobného?

3. Popřemýšlejte nad následujícími otázkami a odpovězte.

 • Jaké je obecné sdělení Příběhu věcí, Příběhu kosmetiky, Příběhu vody?
 • Proč si myslíte, že bylo video natočeno?
 • Myslíte si, že video je přesvědčivé?
 • Proč ano / proč ne?
 • Myslíte si, že zhlédnutí videa může ovlivnit vaše nakupování? Pokud ano, jak?

Vše zaznamenejte na papír a zašlete na email do pátku 9. 4. 2021.