ZÁPIS 2021Kunovice, 21. 4. 2021

Č.j.: 151/2021

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, A TO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


V souladu s ustanovením & 46 odst. 1 a & 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zveřejňuje ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, seznam uchazečů přijatých pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Seznam obsahuje:

  1. Seznam uchazečů přijatých pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení každého uchazeče
  2. Datum zveřejnění seznamu uchazečů přijatých pod registračním číslem


Seznam přijatých uchazečů

01_UP2021, přijat

02_UP2021, přijat

03_UP2021, přijat

04_UP2021, přijat

05_UP2021, přijat

06_UP2021, přijat

07_UP2021, přijat

08_UP2021, přijat

09_UP2021, přijat

10_UP2021, přijat

11_UP2021, přijat

12_UP2021, přijat

13_UP2021, přijat

14_UP2021, přijat

15_UP2021, přijat

16_UP2021, přijat

17_UP2021, přijat

18_UP2021, přijat

19_UP2021, přijat

20_UP2021, přijat

21_UP2021, přijat

22_UP2021, přijat

23_UP2021, přijat

24_UP2021, přijat

25_UP2021, přijat

26_UP2021, přijat

27_UP2021, přijat

28_UP2021, přijat

29_UP2021, přijat

30_UP2021, přijat

31_UP2021, přijat

32_UP2021, přijat

33_UP2021, přijat

34_UP2021, přijat

36_UP2021, přijat

37_UP2021, přijat

38_UP2021, přijat

39_UP2021, přijat

40_UP2021, přijat

41_UP2021, přijat

42_UP2021, přijat

43_UP2021, přijat

44_UP2021, přijat

45_UP2021, přijat

54_UP2021, přijat

55_UP2021, přijat

56_UP2021, přijatDatum zveřejnění seznamu uchazečů přijatých pod přiděleným registračním číslem: 21. 4. 2021

Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy