Žákovský parlament

Ve škole od školního roku 2006/2007 pracuje žákovský parlament.  Zástupci všech tříd (s výjimkou první) se schází buď s vedením školy, informují o svých problémech, dozvídají se informace o záměrech školy, nebo také bez vyučujících, aby probrali své plány. Prostřednictvím svého parlamentu mohou žáci ovlivnit výběr akcí konaných během školního roku, dokonce i spolurozhodovat o tom, za co budou utraceny peníze, na jejichž zisku se sami podíleli.

Od školního roku 2011/2012 navíc přibyla pravidelná žákovská shromáždění, na kterých se vždy jednou za dva měsíce setkávají všichni žáci i vyučující a diskutují na předem připravené téma.

Žákovský parlament má vlastní nástěnku, jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky. Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.