Bakaláři

V prostředí Bakaláři najdete (mimo jiné):

 • evidenci všech Vašich plateb
 • průběžnou klasifikaci
 • pololetní klasifikaci
 • rozvrh hodin
 • průběžnou absenci
 • klíčové dokumenty školy
 • zprávy třídních učitelů
 • zprávy vedení školy

V prostředí Bakaláři můžete (mimo jiné):

 • omlouvat dítě z výuky
 • psát zprávy všem členům pedagogického sboru
 • potvrzovat přijetí dokumentů
Pro přihlášení potřebujete individuální heslo, které jste obdrželi od třídních vyučujících. V příloze najdete manuál pro práci v prostředí Bakaláři.
Pro práci s Bakaláři doporučujeme používat Google Chrome.