ZAHÁJILI JSME MUZIKOTERAPII

před 5 roky, 14.10.2016 Opět jsme se učili relaxovat a tvořili relaxační hudbu ve skupinách. Myslím, že si to děti užily.