Vyhlášení voleb do školské rady, zákonní zástupci

před 4 roky, 16.10.2017 Informace k vyhlášení voleb do školské rady

Vážení rodiče, v příloze najdete informace k vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenovaní a volení. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů volí zákonní zástupci žáků.