Vlastivěda

14.6. - 18.6. 2021

Dokončili jsme kapitolu týkající se nových vynálezů. Napsali poslední letošní opáčko - Vesnice 18. století. Nově jsme se začali zabývat vzestupem národního sebevědomí a koncem Rakouska-Uherska. Zaměřili jsme se na naše vzdělance, politiky, umělce a umělecké díla. Zmínili jsme se o A.Mánesovi, T. G. Masarykovi, B. Smetanovi aj. V této kapitole budeme pokračovat i příští týden. Snad se dostaneme i k rozpadu R-U a první světové válce.

7.6. - 11.6. 2021

Pokračovali jsme v revolučním roku 1848. Dokončili jsme drby o Františkovi a Alžbětě a zvolna se přesunuli k průmyslové revoluci - k látce nazvané Stroje ovládly život. Začali jsme krátkým videem a pokračovali zápisem. K němu se ještě příští týden vrátíme a toto téma dokončíme. V plánu mám ještě poslední opáčko k tématu Vesnice v 18. století.

31.5. - 4.6. 2021

Ukončili jsme národní obrození, napsali opáčko na školní lavice a začali jsme poznávat taje revolučního roku 1848. Nás ani tak nezajímali podrobnosti revolučních dnů, jako spíš výsledek, který tato revoluce přinesla. Dále jsem se seznámili s novou panovnickou dvojicí - Františkem Josefem I. a jeho manželkou Alžbětou Bavorskou. Příští týden budeme pokračovat. Příští týden také písemně zopakujeme osvícenství.

24.5. - 28.5. 2021

Ukončili jsme průmyslovou revoluci a vrhli se na národní obrození. Vysvětlili jsme si, v jakém stavu byla čeština na přelomu 18. a 19. století a který jazyk nad češtinou dlouhodobě vítězil. A také proč. Bavili jsme se také o tom, že se lidé snažili češtinu obnovit, probudit. A tím také vznikala nová slova. Ta, která se neuchytila, jsme si zkusili přeložit. Příští týden budeme v národním obrození pokračovat. Mrkneme se, jak ta stará čeština vlastně vypadala. Příští týden plánuji ve středu písemné opáčko tématu Ve školních lavicích.

17.5. - 21.5. 2021

Tento týden jsme zavítali do průmyslové revoluce. V textu jsme se seznámili s podmínkami pracujících, a to i žen a dětí. Vyluštili jsme tehdejší převratnou novinku - dopravu po kolejích. Seznámili jsme se také s parním strojem a dalšími vynálezy, které usnadnily lidem práci. V příští hodině budeme v průmyslové revoluci pokračovat. Žádné úkoly navíc nedávám. Zápis rozdám až poté. Opakování plánuji až na středu. Bude se jednat o baroko.

10.5. - 14.5. 2021

Téměř jsme ukončili osvícenství. Mrkli na reformy Marie Terezie a Josefa II. Do úplného konce nám zbývá zjistit odpovědi na dva důležité Josefovy zákony. Co byl tzv. toleranční patent a co znamená zrušení nevolnictví. Tyto otázky máte i v zápise. Příští týden si je zodpovíme a pustíme se do dalšího tématu, kterým bude život na vesnici v 18. století.

Než se do tématu pustíme společně, zkuste se zamyslet nad těmito body. Každý si vyberte jen jeden z nich.

- jak asi vypadaly venkovské domy?

- co lidé na vesnici v té době jedli?

- jak se lidé na vesnici oblékali?

- jaké byly venkovské zvyky?

- jak vypadala taková práce na poli?

Ve škole si vše podrobně společně povíme. Mějte připravenou odpověď na svoji vybranou otázku.

Kdo bude chtít, můžete mrknou sem: https://www.youtube.com/watch?v=jB9-KQGSAMU

3.5. - 7.5. 2021

Zopakovali jsme písemně dobu pobělohorskou. Ukončili situaci ve školství na přelomu 18. století a zaměřili jsme se na osvícenství. Pokusili jsme se zjistit, co to osvícenství vlastně znamená. Ve skupinách jsme si určili nejvýznamnější lidské vynálézy v dějinách a pokusili jsme si naši volbu obhájit. Příští týden nás čeká vláda Marie Terezie a jejího syna Josefa II.

Úkol na příští týden je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=UrB1AAOF4Bo

Pokuste se z uvedeného videa zjistit, které reformy Marie Terezie zavedla a které z nich platí dodnes. Žádný jiný úkol nedávám.

26.4. - 30.4. 2021

Ač jsme tento týden ve školních lavicích nebyli, zkoumali jsme situaci žáčků na přelomu 18. století. Zjistili jsme, že školství v této době velmi upadalo. Seznámili jsme se také s Janem Amosem Komenským. Pokusili jsme se odhadnout, jaké převratné návrhy zavedl do školního vyučování. Nicméně jsme tuto kapitolu nedokončili, proto na ní budeme pracovat i příští týden.

Úkol na příští týden je velmi jednoduchý. Doneste si, prosím, svoji nejoblíbenější knížku. Ona výuka a čtení patří totiž nerozlučně k sobě.

19.4. - 23.4. 2021

Tak jsem dokončili baroko. Pokusili jsme se na barokních sochách z Kuksu poznat lidské ctnosti a neřesti. A děti byly velmi úspěšné. Společně jsme prošli a doplnili zápis.

Nově jsme se začali zkoumat, jaké to asi bylo ve školních lavicích na přelomu 17. a 18. století. Kapitolu jsme pouze načali. Pokusili jsme se vyluštit písmo na přebalu letitého slabikáře.

Pro ty, co nebyli tento týden ve škole, přikládám zápis. Není potřeba s ním nic dělat. Pouze vytisknout, pokud máte tu možnost.

Úkol na onlinový týden vypadá následovně. Podívejte se pouze na toto video a napište si tři slova, která by nejvíce krátkou ukázku charakterizovala.

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec

Příští týden si napíšeme velmi krátké opakování na téma Evropa - podnebí, rostliny, živočichové.


12.4. - 16.4. 2021

Vyhodnotili jsme si, co vše nám evokovala hudební ukázka z barokního období. Dále jsme mrkli na výzdobu typického barokního kostela. Zde jsme si sdělovali, co nás napadne při pohledu na jeho výzdobu a pokusili jsme se dát naše poznatky dohromady. Přikládám zápis k baroku. Ten si, prosím, doplňte. Kolik zvládnete, tolik zvládnete. V hodině si jej zkontrolujeme a mrkneme konečně na ty sochy, které jsme tento týden nestihli. V pondělí žádné písemné opakování v plánu nemám. Na středě se domluvíme..;-)


5.4. - 9.4. 2021

Začali jsme probírat baroko. Na videu z Udatných dějin jsme poznali, co nového a převratného baroko přineslo. A čím také tato doba uškodila českým zemím. Pustili jsme si také ukázku typické barokní hudby. Váš úkol na příští hodinu zněl, abyste ve skupině napsali cokoliv, co vás při této hudební skladbě napadne. Těším se na vaše nápady a poznatky. Příští hodinu budeme v baroku pokračovat. Mrkneme na sochy.

V úterý si napíšeme opáčko na téma Evropa - povrch, vodstvo. Zde na výuce zápis najdete v týdnu 11. - 15. ledna.

Zápis k baroku připojím až později.

29.3. - 2.4. 2021

Vyřešili jsme otázku, zda se Ferdinand II. dostal do pekla. Přišli jsme na to, že možná ano, ale bylo to určitě později, než bychom si představovali. Poznali jsme, čemu se říká Bílá hora, zjistili jsme, co se v červnu roku 1621 událo na Staroměstském náměstí a jak celé stavovské povstání dopadlo. Zápis k těmto událostem příkládám. Úkoly na příští týden nedávám. Užijte si prázdniny. Nemám v plánu dát ani žádné opakování.

Příští týden se podíváme na baroko.


22.3. -26.3. 2021

Tento týden jsme zopakovali celé historické učivo ze čtvrtého ročníku. Klobouk dolů,  vaše znalosti byly velmi dobré. Určitě se k tomuto opakování ještě vrátíme..

Úkol na příští týden je jasný. Přivést do pekla Ferdinanda II. :-). Jestli se nám to povede, uvidíme až v hodině. Nebo tam skončí někdo jiný? Zatím, prosím, zhlédněte přiložené video, které vás seznámí, co se dělo v českých zemích po té, co zemřel Rudolf II. Další video až později.

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M

A ještě jeden úkoleček. Pozorně a pečlivě nastudujte tento obrázek (pokud ho někdo máte doma, neotáčejte ho!):


Zápis a vše potřebné přiložím příští týden.
Málem bych zase zapomněl... V úterý si písemně zopakujeme Německo a Rakousko.

15.3. - 19.3. 2021

V předělové hodině mezi zeměpisnou a dějepisnou částí jsme pracovali s tématem našich práv a povinností. Pracovní list byl přiložen již před prázdninami a šlo vidět, že spousta dětí na dobrovolném úkolu již pracovala. K právům a povinnostem jsme přidali i oslovování.

Až do konce roku se budeme nyní věnovat historii naší vlasti. S tou se děti již částečně seznámily ve čtvrtém ročníku. Následující hodinu se podíváme, co vše již mají děti za sebou.

Drahouškové, sejděte se ve skupinkách a pokuste se vypracovat přiložený pracovní list. Věnuje se učivu, které jste dělali ve 4. třídě. Nemusíte stihnout vše! Domluvte se na určitém čase, po který budete na úkolu pracovat, třeba 45 minut, a kolik stihnete, tolik stihnete. V hodině si vše projdeme. Zkuste pracovat jen se svými znalostmi.


1.3. - 5.3. 2021

Ukončili jsme zeměpisnou část. Písemně jsem zopakovali Českou republiku - demokratický stát. Nyní se podíváme na trochu etiky. K právům a povinnostem jsme se v hodině ještě nedostali, proto toto téma budeme probírat až příští hodinu po prázdninách. Žádné úkoly na prázdniny nedávám. Vše, co v přílohách najdete, je dobrovolné. Budeme s tím pracovat v hodině. Kdo chce, může se mrknout. První příloha se věnuje našim právům a povinnostem, druhá oslovování.

Po prázdninách si zopakujeme Slovensko.


22.2. - 26.2. 2021

Tento týden jsme prošli a zkontrolovali Přímořská letoviska. Tím jsme skončili zeměpisnou část. Začali jsme pracovat na úkolu, který jsem zadal minulý týden. Jelikož nám na něj nezbylo dostatek času, přechází tento úkol ještě i na příští týden, kdy jej dokončíme a porovnáme si výsledky jednotlivých skupin. Příště si písemně zopakujeme kapitolu Česká republika - demokratický stát. Nově se budeme věnovat našim právům a povinnostem.

15.2. - 19.2. 2021

Ukončili jsme cestování po evropských památkách. Děkuji všem, kteří zpracovali historickou prezentaci. Prošli jsme společně také těžší zápis, který měla většina dětí správně. Zopakovali jsme písemně Jihomoravský kraj. Příští týden zkoušení krajů ukončíme Zlínským krajem. Nová kapitola nám ukončí cestování po Evropě. Podíváme se na přímořská letoviska, čímž se zároveň rozloučíme se zeměpisnou částí. Úkoly k nové kapitole najdete v příloze. Přikládám také zápis, který nedělejte. Projdeme si ho společně až v hodině. V teamsech už je založena vlastivěda a máte tam i rozdělení do skupin.

8.2. - 12.2. 2021

Vyzkoušeli jsme Kraj Vysočina, který dopadl nadmíru dobře. Ještě než jsme začali pátrat po významných evropských památkách, podívali jsme se na vlajky evropských států. Znalosti dětí byly vynikající. Za domácí úkol si mají děti ve skupince projít prezentaci, která je zaměřena na důležité evropské památky. Děti mohou používat pouze učebnici. Výsledky jejich společné práce budeme procházet příští hodinu. Přikládám i zápis, který ovšem vypracovávat nemusí, budeme s ním dělat společně v hodině.

Na příští týden je naplánována písemka z Jihomoravského kraje.


1.2. - 5.2. 2021

Jsem upřímně rád, že jsme se tento týden mohli vidět. A jsem ještě více rád, že se od příštího týden uvidíme opakovaně. Zkontrolovali jsme zápisy z minulých hodin. Bavili jsme se také o úkolu, který byl na tento týden - vybrat ohrožená zvířata z krátkého videa. Ti, kteří mi svůj výběr poslali, dostanou jedničku!

Příští týden nás čeká další cestování po Evropě. Tentokrát se zaměříme na památky. Jelikož vás čeká písemka z Vysočiny, žádné úkoly vám dávat nebudu. Vše budeme dělat ve skupinkách v hodině.

Mějte se! Budu se těšit.


25.1. -29.1. 2020

Milí páťáci,

příští týden se opět uvidíme. Zkontrolujeme zápis a podíváme se zase o kapitolu dál.

Mám pro vás tentokrát připravený úkol týkající se ohrožených zvířat. Prosím, mrkněte na následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=2hzj2mUVz-s

Z tohoto videa si vyberte šest zvířat. Zapátrejte na internetu a zjistěte si o nich něco více. Následně si z nich vyberte tři dle vlastních kritérií a osobních sympatií. Tato tři zvířata si společně v hodině představíme. Nejsou sice všechna evropská, ale i tak si myslím, že stojí za to, se o nich něco dozvědět.

Nová látka - neporušená příroda - nás zavede po přírodních krásách celé Evropy. Prosím, mkrněte, vyplňovat nemusíte. Společně budeme se zápisem pracovat v hodině.


18.1. - 22.1. 2021

Drazí páťáci,

moc děkuji za všechny poslané koláže a práce spojené s ochranou přírody. Všechny jsou super. Pro následující týden mám pro vás jen velmi jednoduchý úkol. Jelikož jste velmi pracovali v tom dnešním, nechám vás odpočinout. Tentokrát pro vás mám jen zápis, který si, prosím, vyplňte. Práce s učebnicí bude potřeba. Na příště pro vás chystám zase něco tvořivějšího a bude se to týkat živočichů, které již dnešní zápis obsahuje.


11.1. - 15.1. 2021

Drahá 5.B,

jsem velice rád, že jsme se opět po dlouhé době viděli. Díky za super práci. Německem a Rakouskem jsme ukončili sousední státy ČR a zbývá nám tak pouze vyzkoušet státy, které jsme si spolu ukázali v hodině. Ale to teď dělat určitě nebudeme. Podíváme se více na Evropu jako kontinent. Jako první bychom mohli zmáknout povrch a vodstvo.

Prosím, mrkněte sem:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6596-evropska-krajina-jak-clovek-zmenil-jeji-vzhled

K tomuto videu mám pro vás dva úkoly. První - pošlete mi nápady a návrhy, jak vy sami můžete pomoci Evropě. A druhý - zkuste mi poslat koláž s názvem Zachraňme Evropu. Co do ní umístíte? Co vše bude obsahovat? Můžete kreslit, fotit, psát, stříhat ze starých časopisů. Stránku A4 si rozdělte na dvě části. Té první by měla převládat krásná neporušená příroda, té druhé zásahy lidí do přírody (auta, komíny, skládky atd...) Na vaše vyfocené výtvory se budu těšit na svém mailu do příštího pátku!

Jako zajímavost přidávám ještě tohle video, kde se můžete podívat, jak se pohybovaly jednotlivé kontinenty. Sledujte, jak se měnila poloha naší vlasti.

https://www.youtube.com/watch?v=ucxtiuN4ZmQ

Posílám samozřejmě i zápis, který si v klidu vyplňte. Zápis posílat zpět nemusíte. Zkontrolujeme, až se opět uvidíme.


4.1. - 8.1. 2021

Milí páťáci,

doba nám opět nepřeje, tedy se setkáváme opět pouze zde. Ale byl bych moc rád, kdybychom se příští týden viděli alespoň online. S paní učitelkou třídní už jsem se částečně domlouvali a já doufám, že to vyjde. Jsem si jist, že Polsko máte již hotové, proto přistupme k další kapitole. Přikládám sem zbývající sousední státy Rakousko a Německo. Prosím, pokuste se vypracovat do čtvrtka, to bychom se pravděpodobně měli znovu vidět a společně zkontrolujeme. Další úkoly k Německu a Rakousku již nedávám. I tak je toho hodně.

Prosím, buďte nachystaní na to, že bychom si ve čtvrtek napsali písemku na Královéhradecký kraj. Na dalším postupu se domluvíme až přímo ve čtvrtek.


Ve čtvrtek se uvidíme určitě! Pro jistotu přikládám i Králoéhradecký kraj, kdyby někdo náhodou nějak nedopatřením neměl...

14.12. - 18.12. 2020

Rozdělili jsme si státy Evropy a 20 nejdůležitějších jsme si na slepé mapě ukázali a pojmenovali. Dohodli jsme se, že tyto státy budeme zkoušet na známky. Ale to bude ještě za dlouho. Nově jsme se zaměřili na sousedy České republiky. Jako první přišlo na řadu Slovensko. Za úkol mají děti doplnit přes prázdniny Polsko. Po návratu do školy zkontrolujeme.


7.12. - 11.12. 2020

Zkontrolovali jsme kapitolu Česká republika - demokratický stát. Vrátili jsme se ještě jednou k opakování krajů pomocí práce ve skupinách, kdy si měly děti poradit se slepou mapou republiky a vyznačit do něj vzdušné trasy po jednotlivých městech. Dále pracovaly s plánem vážené mexické delegace, která navštívila neznámá česká města a odvezla si z nich typické české výrobky. Slepou mapku přikládám, dělat ji samozřejmě nemusíte, jelikož jste na ní pracovali ve škole.

Příští týden nás čeká seznámení s Evropou a jednotlivými státy.


30.11. - 4.12. 2020

Tento týden jsme dokončili kraje České republiky. Zopakovali jsme si je na jednoduchých otázkách a přešli jsme ke kapitole Česká republika - demokratický stát. Přikládám jeden úkol navíc. Ten si, prosím, nachystejte na následující hodinu. Kdo to bude mít hotové?

Jo a ještě jedna věc...co ta Praha???

Písemně jsme zopakovali Středočeský kraj. Příští týden nás čeká kraj Jihočeský.


23.11. - 27.11. 2020

Drazí,

děkuji všem, kteří mi poslali písemnou práci věnovanou Praze. Ti, kteří mi ji neposlali, najdou v Bakalářích zatím N. Posledním krajem, který nám zbývá probrat, je ten náš - Zlínský. Přikládám zápis, který si, prosím, připravte na naši první společnou life hodinu. Úkoly navíc dávat nebudu. Ty si necháme až do školy. Budu se těšit!


16.11. - 20.11. 2020

Milí páťáci,

díky všem, kteří vypracovaný Olomoucký kraj poslali. Většinou bez chybičky. Po vypracování Olomouckého kraje nás čekají poslední dva kraje.

Kraj, který nás dnes čeká, je kraj Moravskoslezský. Vše zakončíme krajem Zlínským, který už snad budeme dělat společně ve škole. Tak tedy k tomu Moravskoslezskému. Zápis, jako obyčejně, přikládám. Stejně tak i náměty a úkoly. Tentokrát vypracovaný zápis posílat nemusíte. Poslat zpět budu chtít něco jiného. Písemku. Písemku věnovanou Praze. Na její vypracování máte čas do příštího pátku, tj. do 27. listopadu. K jejímu vyplnění můžete použít jakýkoli zdroj ;-)! Hotovou písemku mi, prosím, pošlete na můj školní mail. Písemku samozřejmě oznámkuji.

Držte se!


9.11. - 13.11. 2020

Drahá 5.B,

jsem moc rád, že jsme tento týden mohli společně uskutečnit jednu on-line hodinu. Kdyby naše distanční výuka trvala ještě delší dobu, určitě budu rád, když si za 14 dní hodinu zopakujeme.

Prošli jsme společně Jihomoravský kraj, opravili a doplnili vynechané údaje, zkontrolovali úkoly a náměty. Pro příští týden jsem si pro vás nachystal Olomoucký kraj. Zápis, který je nutné doplnit, přikládám. Společně s ním zde najdete opět ještě i další přílohu, která obsahuje další dobrovolné i povinné úkoly.

Co budu chtít poslat zpět? Pouze úkol č. 3 z druhé přílohy (to jsou ty úkoly k seriálu České pexeso).

Mějte se krásně!


2.11. - 6.11. 2020

Tento týden jsme distančně probrali Kraj Vysočina. Všem, kteří pracovní list poslali zpátky, děkuji. Většinou jste jej měli doplněný bezchybně. Příští týden se setkáme online, takže to bude snad o něco lepší.

Správná odpověď na mých pět nápověd byl Jihomoravský kraj. To bude kraj, který budete mít za úkol do čtvrtka udělat. Máte ho přiložený níže. Než se do pracovního listu (zápisu) pustíte, můžete pro inspiraci zhlédnout toto minutkové video:

https://www.youtube.com/watch?v=jHKx4g7Wvrg

A také jsem pro vás našel i další díl Českého pexesa. Ten najdete na Déčku. Prosím, mrkněte určitě. Odkaz zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

Nebudu pro vás tentokrát k tomutu videu připravovat otázky, mám pro vás něco jiného. Do čtvrtka prosím vypracujte také druhou přílohu, ve které najdete pod Jihomoravským krajem. Jsem zvědav na vaše odpovědi..;-)

Ve čtvrtek se budu těšit!


19.10. - 23.10. 2020

Tento týden pracovaly děti na Pardubickém kraji. Vyplněný pracovní list pro kontrolu přikládám. V následujícím týdnu po prázdninách se podíváme do dvou krajů. Nejdříve se podíváme na Vysočinu. Opět přikládám pracovní list. Na práci s ním jsou děti zvyklé. Kdo má možnost, prosím, vytiskněte. Kdo ne, vše doděláme ve škole. Kdo bude chtít, může zhlédnout i odkaz na krátké video. Vyplněný pracovní list mi, prosím, zašlete na mail.

https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g

Druhý kraj pouze začneme. Hádankou. S vyplněnou Vysočinou mi, prosím, pošlete i název kraje, o kterém si myslíte, že se budeme příště učit. Zde jsou nápovědy:

1) První nápovědou je strom. Pochází z Číny. Do Evropy se k nám dostal přes Arménii. Její latinský název zní Prunus armeniaca.

2) Podlaha místnosti, o které mluvím, se nachází celá nebo z větší části pod úrovní terénu. Tato místnost je vhodná pro uskladnění potravin, případně potravin.

3) Ve městě, které najdeme v našem záhadném kraji, se točil seriál My holky z městečka.

4) Čtvrtou nápovědou je keramická soška nahé ženy.

5) Významný rodák z města, které je centrem tohoto kraje, řekl v pohádce Lotrando a Zubejda: "Inu, svět je malý a náhody tu není nouze."

12.10. - 16.10. 2020

Stihli jsme zkontrolovat Ústecký kraj. Nově jsme společně probrali Liberecký kraj. Za domácí úkol dostali děti Královéhradecký kraj. Zároveň děti dostaly i práci na příští týden, což je Pardubický kraj. Jeho vyhotovení bude příští týden na tomto místě.

5.10. - 9.10. 2020

Písemně jsme zopakovali kraje ČR. A opět jsme určovali kraje ČR do slepé mapy. Zkontrolovali jsme Plžeňský kraj a nově začali kraj Karlovarský a Ústecký. Ústecký kraj mají děti za DÚ.

28.9. - 2.10. 2020

Dokončili jsme Středočeský kraj, doplnili zápis, který děti měly dokončit doma, a pustili jsme se do Jihočeského kraje. U něj jsme si stihli pustit pouze krátké video. Zápis mají děti za domácí úkol.

21.9. - 25.9. 2020

Společně jsme zkontrolovali a dokončili Prahu. Nově jsme začali probírat Středočeský kraj. V něm budeme příští týden pokračovat.

14.9. - 18.9. 2020

Začali jsme probírat kraje České republiky. Zjistili jsme, jak se jmenuje město, které je centrem kraje, čemu se říká vzdělávací a kulturní instituce a průmyslové závody. Ke každému z krajů jsme si pověděli krajské město. V druhé hodině jsme začali první z krajů - hlavní město Praha. Děti dostaly za úkol projít si první stránku a pokusit se doplnit vynechaná místa. Společně pak příští týden provedeme kontrolu a doplníme zbytek.

7.9. - 11.9. 2020

Opakovali jsme učivo 4. ročníku. Povídali jsme si, které kulturní památky a přírodní lokality děti o prázdninách navštívily. Při této příležitosti jsme si zopakovali kraje České republiky. V těch budeme příští týden pokračovat.