Anglický jazyk

14.-18.6.2021

Slovní zásoba - weather (počasí) , clothes (oblečení)

                           

Mluvený projev: What's the weather like today? (Jaké je dnes počasí?) - It's sunny... There's a rainbow...

                             What's he/ she wearing? Co máš na sobě?) - He/ She's wearing a red coat....


Pracovní sešit: str. 70-73


7.-11.6.2021

Porozumění textu : Jobs in Britain (a lollipop lady, a guard, a newspaper boy, a milkman) 

Gramatika: present simple (přítomný čas prostý) - otázky s tázacím zájmenem (Wh - questions) ve 3.os.jed.čís: 

                    What does he/ she do? What does he/ she wear? 

                    Present simple.docx (49.6 kB)       

Výslovnost: /əʊ/ např. ve slově go, /ɒ/ např. ve slově dɒɡ

Pracovní sešit: str. 67 + 68                                                                  


31.5.-4.6.2021

Slovní zásoba - denní činnosti (daily routine

Gramatika - present simple (přítomný čas prostý) ve 3.os. jed. čísla: He/She likes swimming. He doesn't like riding a bike. Does he like reading?

Present simple.docx (942.97 kB)

Porozumění textu - the solar system (sluneční soustava)

Pracovní sešit str. 64-66


24.-28.5.2021

Slovní zásoba - povolání (jobs): a baker, an office worker, a teacher, a firefighter, a nurse, a mechanik, a clown,

                                     an astronaut, a music teacher, a postman, a farmer, a cook, a chef, a bus driver, a waiter                                             + další https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA&t=12s                                                                                            

Popis povolání - What's his/ her job? What does he/ she do? What does he/ she wear? What does he/ she use?

                             Where does he/ she work? What's his/ her job like?

Pracovní sešit str. 60-63


Odkaz, na kterém si můžeš příp. procvičovat: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-1

                                                                                 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-2


17.-21.5.2021

Porozumění textu - britské svátky (Valentine's Day, Pancake Day, Bonfire Night, Halloween)

Slovní zásoba - určování času - hodin (telling the timetelling-time-in-english.jpg (135.5 kB)

                          - denní činnosti (daily routine) - get up, have a shower, have breakfast, go to school,                                                     have a snack, have lunch, go home, have dinner

                             https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

Pracovní sešit str. 59/1+2


10.-14.5.2021

Slovní zásoba - TV guide (televizní program), cookery show, music programme, news, Africa 

                          - the months of the year (měsíce v roce) https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8 

                                                          anebo  https://www.youtube.com/watch?v=qULfup9kBz8

Mluvený projev - What day is it today? What's on TV today? What is the programme about?

Porozumění příběhu - Colin in Computerland: The End of Planet Earth


Úkol na tento týden:

Pracovní sešit str. 56/1 Přečti si výpovědi obou dětí a doplň slova z nabídky.

                                 56/2 Napiš o svém oblíbeném pořadu a nakresli obrázek. 

Termín odevzdání: 14.5.2021


3.-7.5.2021

Slovní zásoba - TV programmes (cartoon, game show, sports programme, animal programme, comedy show)

                           

                          - books (title, author, front/ back cover, a story book, an information book, a joke book  publisher)


Mluvený projev - Do you watch TV? / Do you watch (animal programmes)? / What's your favourite programme?

                             What programmes do you like watching? What does your friend like watching?

                           

                             Do you like reading books? What books are you reading? What is your favourite book about?

                             (O čem je tvá oblíbená knížka?)


Pracovní sešit str. 52, 53, 54/1, 55

Odkaz na poslechy: 52/1 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_20.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

                                   

54/1

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

                            

26.-30.4.2021

Slovní zásoba - free time activities (volnočasové činnosti): swimming (plavání), running (běhání),                                                        playing football  (hraní fotbalu), dancing (tancování), skateboarding (jízda na skateboardu),

                            playing tennis (hraní tenisu), playing basketball (hraní basketbalu), playing computer games

                            (hraní počítačových her)

                         - the days of the week (dny v týdnu) - můžeš se je naučit pomocí písničky; vyber si, která se ti líbí

                                     https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

                                     https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk

                        - odkazy, na kterých si je můžeš procvičit (různé typy úkolů, od nejjednoduššího úkolu po nejtěžší) 

                                    https://wordwall.net/resource/3419117/days-week

                                    https://wordwall.net/resource/821711/days-week

                                    https://wordwall.net/resource/3197652/english/days-week

                                    https://wordwall.net/resource/8650659/days-of-the-week/days-week


Gramatika - I like swimming. (Rád plavu) = I like + ing

                     I don't like running. (Nerad běhám.) = I don't like + ing

                     He/ She likes playing football. (Nerad/a hraje fotbal.) = He/She likes + ing

                     He/She doesn't like going to the supermarket. (Nerad/a chodí do s.) = He/She doesn't like + ing

Pokud mluvíme o činnosti, kterou rádi děláme, připojujeme k dalšímu slovesu koncovku - ing.


Pro ty z vás, kteří už všechno ovládají: další volnočasové aktivity

                                https://learningapps.org/view2531670


Pracovní sešit str. 49/1+2, 50/1+2, odkaz na poslech:

str.49/1 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_17.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

str.20/1 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_18.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hubÚkol na tento týden:

Nakresli část plánku města, ve kterém žiješ a napiš krátký text. Co všechno v něm je? A co v něm není?

Pracovní sešit str. 46/2. Nápověda: Přečti si úkol 1 na stejné straně.

Termín odevzdání: 28.4.2021


19.-23.4.2021

Porozumění textu - jak se lidé dopravují v Londýně, učebnice str. 39

Slovní zásoba z textu - full, tunnel, tube, underground, clever, city, ferry, back, front, rickshaw

Výslovnost: /ɑː/ např. ve slově car, /æ/ např. ve slově taxi  - pracovní sešit str. 47


Opakování: Quizzy's Questions - pracovní sešit str. 48


Odkaz se slovní zásobou, kde si můžeš ověřit své znalosti: https://quizlet.com/550325857/happy-street-2-unit-5-lekce-5-flash-cards/


12.-16.4.2021

Opakování: jízda autobusem, dotaz na cestu + vysvětlení cesty (dialogy)

Povídání o městě, ve kterém žijeme + doplnění textu o městě Newbridge

Pracovní sešit str. 44/2, 46/1


Porozumění textu: Legoland 

Slovní zásoba: ride (jezdit; projížďka), rollercoaster (horská dráha), dragon (drak), castle (hrad), models (modely), woods (lesy), mountains (pohoří), lake (jezero)


6.-9.4.2021

Easter - Bloggers_Velikonoce.pdf (3.09 MB)

Opakování (místa ve městě, zakoupení jízdenky) pracovní sešit str. 44/1, odkaz na poslech: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Nová slovní zásoba - udání směru: Turn left. (Zahněte doleva.) Turn right. (Zahněte doprava.) Go straight on. (Jděte rovně.) Go past the (cinema). (Jděte kolem...)


Mluvený projev - dotaz na cestu + vysvětlení cesty: How do I get to the (station), please? (Jak se dostanu k...) - Go...    .


Učebnice - str. 36/9, odkaz na výslovnost:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

                    str.  36/10, odkaz na poslech:                   http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_10.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Úkol na týden:

Budeš potřebovat učebnici. Prohlédni si plánek města na str. 36, přečti si dialog mezi Quizzy a Ziggy pod ním. 

Napiš podobně dva další dialogy (podle plánku). Zašli prosím na email.

Termín odevzdání: 13.4.2021


29.-31.3.2021

Slovní zásoba - dopravní prostředky (means of transport): car, bus, van, bike, motorbike, taxi, fire engine

Mluvený projev - How do you go to school? - I go to school by bus/ by car/ by bike. /I walk to school.

Situace - buying a ticket (zakoupení jízdenky): Good morning. The (station), please. That's 95 p.

                 (Je to 95 pencí.) How much? And here's your ticket. 

                  £1 = 100 p (1 libra = 100 pencí)

Pracovní sešit - str. 42/1+2, odkaz na poslech: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_6.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Úkol do příští online výuky: Easter is coming!

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_match_2_xv183338tc


Veselé Velikonoce, Králíček22.-26.3.2021

Slovní zásoba - místa ve městě (places in a town): toy shop, train station, bus station, bus stop, cinema, supermarket, restaurant, church, library, school, park, café

Odkaz na úkol, kde si můžeš procvičit slovní zásobu a zároveň uslyšíš výslovnost:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1

V tomto videu se můžeš naučit další slovní zásobu: https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI


Gramatika - There's a... There are (lots of)... There isn't a...There aren't any...Is there a...? Are there any...? 

Odkaz na procvičování: https://wordwall.net/resource/3470566/places-town 


Pracovní sešit - str. 39/1+2, 40/1+2, 41/3

Odkaz na poslech: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD2_Track_4.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hubÚkol na tento týden: Projekt - viz níže


15.-19.3.2021

Slovní zásoba - badger, insects, seals, fur, tunnel, plants, rocks, dig

Porozumění textu - divoká zvířata, která žijí v Británii

Opakování - pracovní sešit str. 38 

Výslovnost - g/dž (Sound machine) pracovní sešit str. 37/1+2, odkaz na poslech:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_49.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_50.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_51.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Úkol: Project - My favourite animal, více zde: Project My favourite animal.docx (132.85 kB)

Termín odevzdání: 26.3.2021


1.-5.3.2021

Slovní zásoba - další zvířata (kangaroo, chicken, tortois, swan) a vlastnosti (fast, slow, beautiful, clever, strong)

Psaní - báseň o zvířeti

Pracovní sešit - str. 35/1+2, 36/1

Porozumění příběhu - komiks Colin in Computerland (učebnice str. 30)


Úkol do příští online výuky: 

Activity book p 36/2: Doplň přídavná jména, která se hodí k danému zvířeti. Zkontrolujeme si společně.


Bonus: Vytvoř podobnou básničku o tvém oblíbeném zvířeti. Zašli prosím na email.


22.-26.2.2021

Slovní zásoba - místa v zoo (car park, toilets...), předložky místní (next to, opposite, between), co zvířata dělají 

                            (run, walk, jump, swim) 

Mluvený projev - Where is (the cafe)? Where are (the monkeys?) - It's/ They're next to...

Pracovní sešit - str. 34/1+2, odkaz na poslech:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_42.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Úkol do příští online výuky

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Animal_riddles_oe53608pd

Dodržujte, prosím, postup odevzdání online formou. 


Bonus: How do animals hibernate? Watch the first part of this video to find out (1:42 min):

https://www.youtube.com/watch?v=stFuBib9pLk 


15.-19.2.2021

Slovní zásoba - běžná zvířata v zoo (parrot, giraffe...), vlastnosti zvířat (dangerous, thin...)

Gramatika - They're... They aren't... Are they...? 

                      I'm/ He's /She's bigger than... (srovnávání)

Pracovní sešit - str. 30/1+2

Odkaz k poslechovému úkolu na str. 30/1:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Úkol do příští online výuky: Activity book p 33/3+4. Zašli prosím na emailovou adresu.


Bonus: Do you want to know more words about animals? Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=wVFqXl_EQUU  8.-12.2.2021

Opakování: mluvení - He/she likes..., He/ she doesn't like...Does he/ she like...?

Slovní zásoba - místa, kde se v Británii jí: café, pub, tea shop, fish and chip shop

                          - části tradičních jídel: sausages, beans, scones, cream, strawberry jam, fish and chips

Porozumění textu - tradiční jídla v Británii (a traditional English breakfast, the ploughman's lunch = oráčův oběd, 

                                  a cream tea/ afternoon tea, fish and chips)

Výslovnost - e/ei (Sound Machine) prac. sešit str.27/1: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_32.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Říkanka - (Rhyme Time) prac.sešit str. 27/2, kdo chce, může se naučit nazpaměť:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Úkol do příští online výuky: What animals do you know?

                                                activity book p 29/2

Bonus: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Zoo_animals/Animals_at_the_zoo_-_Crossword_to677431sa1.-5.2.2021

Slovní zásoba - rope, over there, everywhere 

                            Catch this! Climb up! Stop! Don't look down! Don't eat it! You can do it! I'm hungry.

Porozumění příběhu - komiks Colin in Computerland (učebnice str. 22)


Úkol do příští online výuky - activity book p 28:  Quizzy's Questions

Nemusíte posílat. Zkontrolujeme si společně příště.

Bonus: Crossword.pdf (316.63 kB)


25.-28.1.2021

Slovní zásoba - always, sometimes, never + next door

Komunikace - What do you have for breakfast? - I always have... / I sometimes have.../ I never have...

Porozumění textu - co a jak často snídají lidé v britsky mluvících zemích


Úkol na zaslání: prac. sešit str. 25/2 + 26/1+2. Zašli prosím na emailovou adresu.

Vysvětlení úkolů na str. 26: Úkol č. 1: Podívej se na jídlo v prvních sloupci, do druhého sloupce doplň, jak často nakreslené jídlo jíš (sometimes, never, always), do třetího sloupce napiš, jak často jí dané jídlo tvůj kamarád.  Úkol č. 2: Navazuje na první úkol. Doplníš text o sobě a o kamarádovi.

Termín: 2.2.2021


18.-22.1.2021

Slovní zásoba - ovoce a zelenina (fruit and vegetables): onion, tomatoes, lettuce, cucumber, avocado, strawberry, zdraví prospěšný (healthy)

Mluvení - dialog v baru, oprava objednávky


Úkol do příští online výuky: prac. seš. 25/1 - pojmenuj (label) jídlo na obrázku (např. a pear) + vybarvi (colour) nebo  zakroužkuj (circle) to, co je zdravé.

Nemusíte posílat. Zkontrolujeme si společně příště. 


11.-15.1.2021

Porozumění komiksovému příběhu - dialog v baru

Slovní zásoba - jídlo a pití v baru (a tuna sandwich, cheese/egg sandwich, apple juice, lemonade),                                                      velikost pití (small, large), objednání v baru (Can I have a/an..., please?)

Komunikační situace - rozhovor v baru, oprava objednávky

Odkaz, na kterém si můžeš procvičit další slovní zásobu k tématu (dobrovolný úkol) - doporučuji části Picture quiz about fast food a Listening test about fast food:

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/fast-food/learn-fast-food-vocabulary-in-english/


Úkol do příští online výuky - prac. sešit str. 23/4 - projdeme si příště, str. 24 - zašli prosím na emailovou adresu

4.-8.1.2021

Slovní zásoba - have breakfast (snídat), have lunch (obědvat), have dinner (večeřet), sometimes (někdy)

Píseň, kterou jsme poslouchali v uč. na str. 18 - odkaz: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_26.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Určování času - What's the time? (Kolik je hodin?) - např. It's eight o'clock. / It's half past nine. (Je půl desáté.= Je půl po deváté.), zde je zápis Whats the time.docx (211.98 kB)


Úkol do příští online výuky - prac. sešit str. 22/1+2, a také na str. 23/3 (zde napiš časy slovem). Zkontrolujeme si společně.

Odkaz k poslechovému úkolu na str.22/1 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_27.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


14.-18.12.2020

Slovní zásoba - shopping bag, shopping list

Gramatika - He /She's got some... He /She hasn't got any... 

                      Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména_some_any.docx (319.44 kB)

Paměťová hra (Memory game) - In my bag I've got some apples and some milk and...

Mluvení - What has Mr Potter got? (učebnice str. 17)

Pracovní sešit - str. 20 + 21


Těšíme se na Vánoce (reálie) - Frosty the Snowman.docx (147.22 kB)

                                                       https://www.youtube.com/watch?v=gVthDne3lWc 


                                                  

7.-11.12.2020

Slovní zásoba - food (učebnice str. 16 + 17, v slovníčku v prac. sešitě)

                          - příp. jiná verze slovníčku (str. 9) Happy_Street_3ed_2_slovíčka.pdf (1.33 MB)

Porozumění komiksovému příběhu - učebnice str. 16

Pracovní sešit str. 19/cv. 1 poslech (audionahrávka viz níže) + 2

Gramatika - He /She likes... He/She doesn't like... Does he/ she like...? likes.docx (171.99 kB)

Procvičování https://www.youtube.com/watch?v=6ddI4jlB56Q    


Těšíme se na Vánoce (reálie) - Christmas-Crossword.pdf (784.71 kB)


30.11.-4.12.2020

Příprava na zpracování projektu o rodině:

1. Opakování slovní zásoby - rodina, číslovky, činnosti, popis osob

2. Jak zpracováváme projekt 

3. Ukázky projektů

4. Příprava projektu nanečisto


Úkol: Projekt - My family  Project My Family.docx (12.29 kB)

​Termín odevzdání: 11.12.2020


23.-27.11.2020

Opakování - rodina, číslovky, činnosti, popis osob, his/her

Výslovnost - i (Sound Machine) prac. sešit str.17/1

Říkanka - (Rhyme Time) prac.sešit str. 17/2, kdo chce, může se naučit nazpaměť


Úkol - Quizzy's Questions (prac. sešit str. 18), zkontrolujeme si společně v pondělí (není třeba posílat)

Online úkol https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Describing_people/Describing_people_dz21085vo

Termín: 27.11.2020


Odkaz na procvičování (příprava na konverzaci) - https://quizlet.com/549881171/my-family-1-flash-cards/

                                                                                       https://quizlet.com/547656017/my-family-2-flash-cards/


16.-20.11.2020

Porozumění textu - co dělají britské děti s prarodiči (učebnice str. 15)

Slovní zásoba z textu - play chess, make cakes, do homework, go fishing


Úkol - popřemýšlej, co děláš s prarodiči, příště si o tom popovídáme

Online úkol - opakování has got/ have got:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_or_has_got_kt16693sb

Postup odevzdání úkolu - Postup odevzdání úkolu.docx (622.73 kB)

Termín: 23.11.2020


Odkaz na procvičování slovní zásoby - https://quizlet.com/547650627/family-flash-cards/


9.-13.11.2020

Porozumění příběhu - komiks Colin in Computerland (učebnice str. 14)

Slovní zásoba - spider, spider's web, giant, parcel, calculator, computer game, steps

Psaní - dialog o mé rodině


Úkol - Class book p 13. Napiš podobný dialog o tobě a tvé rodině. Stačí, když budeš vycházet z otázek v levém sloupci. Celkem 4 otázky a 4 odpovědi. Zašli prosím na emailovou adresu.

Termín: 13.11.2020, příp. do další online hodiny


2.-6.11.2020

Slovní zásoba - rodinné vztahy - twins, hudební nástroje - a guitar, keyboards, drums

Komunikační situace - popis osoby (He/ She's got brown hair and blue eyes.)

Porozumění krátkému textu - učebnice str. 13

Psaní - popis rodiny 


Úkol na odevzdání - Reading into writing: Activity book p 16/ 1+2. Úkol č. 1 - Doplníš text slovy, která jsou nahoře. Nápověda: obrázek. Úkol č. 2 - Nakreslíš svou rodinu a doplníš text o své rodině. Nápověda: Text v úkolu č. 1 ti poslouží jako vzorový. Zašli prosím na emailovou adresu.

Termín: 6.11.2020, příp. do další online hodiny


19.-23.10.2020

Slovní zásoba - He's/ She's older/ younger than... (Je starší/ mladší než...)


Úkol do další online hodiny - pracovní sešit str. 15/1+2. Úkol č. 1 Přečteš si texty a vypočítáš, kolik má kdo roků. Úkol č. 2: Napíšeš podobný text o své rodině. Není třeba posílat.


Odkaz pro zájemce - zábavné procvičování: https://quickdraw.withgoogle.com/


12.-16.10.2020

Slovní zásoba - How many brothers and sisters has he/ she got? (Kolik má bratrů a sester?)

                            He / She's got ... brothers and ... sisters. (On/ Ona má ... bratrů a ... sester.)

                            He/ She hasn't got any brothers or sisters. (On/ Ona nemá žádné bratry a sestry.)


Úkol do další online hodiny - pracovní sešit str. 14/ cv. 2, ti, kdo zvládnou, můžou i na str.14/cv. 1.                    Není třeba posílat. 

                            

5.-9.10.2020

Slovní zásoba - číslovky 20 -100


Odkaz pro zájemce - poslechy k učebnici a pracovnímu sešitu Happy Street 2 New Edition:  https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs


29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - rodinní příslušníci

Komunikační situace - rodokmen (Who's Polly's auntie/uncle...?) 

Gramatika - my, your, his, her, our, their


21.- 25.9.2020

Slovní zásoba - přání k výročí (Happy Anniversary!), členové rodiny, dárky

Komunikační situace - dovednosti (Can you...?)

Gramatika - his/ her

Čtení a psaní - obálka časopisu, části časopisu


14.-18.9.2020

Slovní zásoba - opakování slovní zásoby 4. ročníku (číslovky 1-20, barvy, školní potřeby, věci, nábytek, místnosti, oblečení, sport)

Komunikační situace - hláskování (How do you spell..?) popis (Where's ...?)


7.-11.9.2020

Slovní zásoba - opakování slovní zásoby 4. ročníku (členové rodiny, jídlo a pití, zvířata, budovy a obchody ve městě)

Komunikační situace - hledání něčeho (Can you find...?), pojmenování předmětů (What's this? - It's ..., What are these? - They're...)

Poslechové cvičení - komiks (Where's Flossy?)