Velká soutěž v měření délek

před 6 roky, 8.11.2015 Malé ohlédnutí za říjnem.

Školní rok pokračuje - stále probíráme nějaké nové učivo nebo opakujeme to, co už známe. Například v  matematice jsme probírali jednotky délky a právě s nimi jsme si trochu zasoutěžili. Nejdříve jsme si připravili vlastní měřítka - na kousku provázku jsme si vyznačili délku 1 m a 1 dm. Takovými pomůckami jsme co nejpřesněji měřili délku a šířku třídy, délku chodby před třídou a také rozměry lavice (tam jsme doměřovali centimetry pravítkem). Také jsme měli za úkol vyjmenovat, co se měří v zadaných jednotkách - přitom šlo o to, kdo bude nejrychlejší. A poslední část soutěže probíhala venku. Nejdříve jsme si pomocí pásma naměřili vzdálenost 100 m a zkusili jsme si ji odkrokovat. Pak jsme všichni společně šli "na vycházku" podél Olšavy a naším úkolem bylo co nejpřesněji odhadnout, kdy máme za sebou trasu dlouhou přesně 1 km. Tohle bylo hodně těžké. A kdo to všechno zvládl nejlépe? Vítězi celé soutěže jsou Saša s Kájou P. a Tomem!