Velikonoční řádění

před 6 roky, 23.3.2016 Pálenická zahrádka. Pašijový týden. Zábavná výuka s programem Kahoot. Dovádění a řádění při úkolech. Výroba dekorací a pletení pomlázky.

Tak to už určitě tušíte, že řeč je o blížících se svátcích jara, Velikonocích. Dnešní dopoledne se na 1. stupni neslo právě v duchu Velikonoc. Nejdříve několik užitečných informací, proč vlastně Velikonoce slavíme a pak hurá na stanoviště. Čekala nás zábava, ale také výuka. Vyrobit si velikonočního zajíčka nebo uplést pomlázku jsme si mohli s paní Halamíčkovou, vedoucí Chráněné dílny Lidumila, která k Velikonocům v naší škole již tradičně patří. Zručnost jsme vyzkoušeli při hodu vejcem do koše, smyslová zahrádka prověřila chuť, zrak, čich, sluch i hmat. Závěr velikonočního dovádění patřil všem, kteří do naší „Pálenické zahrádky“ přinesli z domu velikonočně ozdobenou dekoraci. „Zakoupila jsem si ptáčka a vyrobila jsem si zajíčky. Nejvíc jsem se pobavila při kvízu Kahoot“, dodává Veronika Machálková z 3. A, které se tak jako všem dětem dopoledne připravené vychovatelkami školní družiny líbilo.