Velcí a malí společně

před 6 roky, 20.9.2015 Meziročníkové vyučování - páťáci se ujali prvňáčků.

Tvorba třídních pravidel není pro prvňáčky jednoduchá, proto jim pomohli, poradili a pravidla také zapsali jejich starší kamarádi z 5.B. Velcí a malí se sešli v pátek 18.9. a společně probírali chování v hodině i o přestávce, k sobě samým i k dospělým. Prvňáčci si později nová pravidla zahrnou do třídní úmluvy. Děkujeme páťákům za dobré rady a žáčkům z 1.B přejeme úspěšný start!