V síti 12+

před 1 měsícem, 22.6.2021 Učíme se chovat v kyberprostoru bezpečně


Kybeprostor nabízí nejen pozitiva, ale skrývá i mnohé nástrahy. Při pohybu v online prostoru za sebou zanecháváme nesmazatelnou digitální stopu. Pokud nevíme, jak se v kyberprostoru pohybovat a reagovat, stáváme se snadnou kořistí pro ty, kteří této skutečnosti umně využijí ve svůj prospěch osobní či finanční. Oběť pak bývá traumatizována většinou po celý život.

V pondělí 21. června 2021 žáci osmých a devátých ročníků shlédli v kině Hvězda v Uherském Hradišti dokumentární film V síti, který paní PhDr. Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra, z. ú. V Praze označila jako efektivní a smysluplný preventivní materiál, který svým pojetím a zpracováním odpovídá věkové skupině dětí do 12 let, pro které je určen, a doporučila tento dokument zařadit mezi preventivní aktivity směřované k dětem.

Film se věnuje rizikové online komunikaci dětí s ostatními uživateli internetových služeb. Popisuje celou řadu fenoménů, zejména sexting (rizikové dobrovolné sdílení intimních materiálů s jinými osobami) a kybergrooming (cizí osoba manipuluje s dítětem v online prostředí s cílem se s ní setkat v reálném prostoru a zneužít ho), a je doplněn o didaktické vstupy natočené ve spolupráci s odborníky.

V rámci prevence s dětmi pracujeme před i po shlédnutí filmu s cílem zvnitřnit v nich platné informace o těchto rizicích, na základě nichž si pak vytvářejí správný a zdravý pohled na dané jevy a zpracováváme společně zážitek a emoce dokumentem vyvolané.