Učíme se, soutěžíme, jazyků se nebojíme

před 6 roky, 18.1.2016 Konverzační soutěž v angličtině a němčině
Jedním z našich cílů je naučit a zdokonalovat žáky v praktickém použití cizího jazyka. O tom, že se nám to daří, jsme se mohli přesvědčit tento týden při školním kole anglické olympiády a konverzační soutěži v jazyce německém. 
„Všichni žáci 2. stupně absolvovali test, který se skládal z poslechu, čtení s porozuměním, gramatiky a slovní zásoby. Do užšího výběru /ústní část/ postoupilo celkem 23 žáků. Žáci si vylosovali téma, o kterém museli hovořit, poté reagovali na otázky vyučujících a své vystoupení ukončili popisem obrázku. V této části se hodnotí především slovní zásoba, plynulost projevu, výslovnost,  schopnost pohotové reakce, gramatická správnost a respektování zadaného tématu,“ vysvětlili podmínky anglické olympiády vyučující angličtiny M. Pálková,  M. Tanner a Š. Dubinová.
Letos jsme se zapojili i do konverzační soutěže v jazyce německém. „Němčinu učíme jako volitelný jazyk od 7. ročníku, proto své znalosti a vyjadřovací schopnosti mezi sebou porovnávali jen žáci devátých tříd. Soutěž probíhala v podobném duchu jako anglická část. Žáci hovořili na vylosované téma, pak povídali o obrázku a nakonec zvládli poslechovou část. Jejich výkony byly velmi vyrovnané a všichni soutěžící si zaslouží pochvalu.“ přiblížily soutěžení němčinářky L. Kubenová a J. Gogolová. Kristýna a Dominika budou naši školu reprezentovat v okresním mole soutěže.
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE:
V I. kategorii šestých a sedmých ročníků zvítězila Eliška Šišperová ze 7.A, druhé místo obsadila Vanda Charbutová z 6. B, na třetím místě skončila Petra Čechová ze  6.A.
V II. kategorii osmých a devátých tříd zvítězil Dominik Pollák z 9.B, o druhé  místo se podělili Romana Šáchová z 9. B a Martin Slunečka z 9. A, třetí místo obsadila Kateřina Důbravová z 9.A.
Vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční v Uherském Hradišti  v únoru.  
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V JAZYCE NĚMECKÉM:
1.    místo: Kristýna Skálová, 9. A
2.    místo: Kateřina Důbravová + Dominika Tvrdoňová, 9. A
3.    místo: Dominik Pollák + Petr Šišpera, 9. B