SVES 1 - Stuttgart

Projekt SVES 1 - Stuttgart se uskutečnil v listopadu 2007. Jednalo se o týdenní pracovní návštěvu ředitele školy zaměřenou na mediální podporu výuky v systému bádensko – württemberského školství. Během pracovního týdne poznal ředitel školy instituce, jejichž úkolem je podporovat výuku ve školách, takzvaná zemská mediální centra. Těch je ve spolkové zemi Bádensko - Württembersko přibližně čtyřicet, v těch největších přitom pracuje více než 60 zaměstnanců. Starají se mimojiné o počítačovou síť v každé škole, připravují speciální pořady pro školy, vyučujícím pomáhají i metodicky. Například jen mediální centrum ve Stuttgartu má k dispozici přibližně tři miliony titulů, které jsou učitelům běžně k dispozici. Součástí stáže byla také návštěva několika škol (dvě základní, dvě víceletá gymnázia).