SVES 1 - SALZBURG

Projekt SVES 1 - Salzburg se uskutečnil v březnu 2009. Nestává se tak často, aby se o kunovické škole mluvilo v zahraničí. V březnu 2009 se mohli seznámit pedagogové a pracovníci  školství z různých zemí s prací a výsledky základní školy U Pálenice. Na popud ředitele školy Mgr. Marka Tvrdoně jsem vypracovala projekt o nových formách práce na základní škole a o systému vzdělávání v naší republice. K mému překvapení byl projekt vybrán pro prezentaci v rakouském Salzburgu.

Semináře v Salzburgu se zúčastnili ředitelé škol a pracovníci ministerstev z Rakouska, Německa, Polska, Lotyšska, Dánska, Finska a Turecka. Za Česko jsem byla pouze já. Všichni prezentovali systém školství ve své zemi, hovořili o problémech, úspěších i nedostatcích. Když jsem hovořila o Kunovicích, o naší škole, aktivitách žáků i o práci učitelů, nečekala jsem takový ohlas. Jako jediná jsem byla odměněna potleskem. A potom jsem musela odpovídat na řadu až zdánlivě nesmyslných otázek, například zda jsme privilegovanou soukromou školou, jak jsme schopni takový pestrý program plnit při 21 učitelích. Hlavní bylo srovnání se školami v Rakousku a jiných zemích. Příjemný je pocit, když se můžete pochlubit prací celé školy, a cítíte vřelé uznání. Toto uznání bylo poděkováním všem mým kolegům, protože jsem prezentovala i jejich práci.

Věra Drgáčová, ZŠ U Pálenice