Školou chodil Mikuláš

před 6 roky, 22.12.2015 Mikuláš i s doprovodem v naší třídě

Kdyby jen chodil, on přijel dokonce na mikulášském kole v doprovodu andělské kapely a čerta. Přinesli nám dárečky, zazpívali jsme si s nimi koledu. Při jeho návštěvě byla třída plná andílků v kostýmech i bez nich. Měli jsme pro Mikuláše připravené tři básničky a dárky byly zasloužené.