Školní jídelna

Jídelní lístky na jednotlivé týdny najdete vpravo nahoře v sekci Objednávky obědů.

Od školního roku 2007/2008 si mohou naši i cizí strávníci denně vybírat ze dvou jídel. Pro stravování v jídelně jsou nutné elektronické čipy. Ty se prodávají v kanceláři vedoucí školní jídelny vždy již během posledního prázdninového týdne. Cena čipu je 121,- Kč. S výjimkou devátých tříd zůstávají čipy ve vlastnictví žáků. Od žáků, kteří v naší škole ukončí školní docházku, vykupujme čipy za pořizovací hodnotu. Nevrátí-li žák čip do tří měsíců od ukončení docházky v naší škole, ztrácí nárok na vrácení zálohy.

Výše stravného

Je určena ředitelem školy podle věkových skupin. Žáci 7 až 10 let – 24,- Kč, žáci 11 až 14 let – 26,- Kč, žáci nad 15 let - 27,- Kč.

Bližší informace spojené s chodem školní jídelny podá paní Naděžda Vlachynská, vedoucí školní jídelny. Telefon 572 549 615, e-mail: vlachynska@zskunup.cz

Kromě standardních služeb pro školní strávníky nabízí naše jídelna stravování také dalším zájemcům.

Pravidla pro stravování dalších zájemců:

Cena obědu pro cizí strávníky je stanovena na 76,- Kč.

Přihlášky: u vedoucí školní jídelny

Výdej obědů: 10:30 – 11:30, jídlo můžete buď zkonzumovat přímo ve školní jídelně, nebo si ho odnést domů či do zaměstnání.  

Elektronický výběr z jídel

Od školního roku 2011/2012 nabízíme možnost vybrat si jedno ze dvou nabízených jídel také přes internet. Stejná možnost platí také pro případné odhlášení obědů. Jak to funguje:
  • Nutností je navštívit vedoucí školní jídelny, od které dostane každý strávník své heslo.
  • Heslo zadáte do aplikace, kterou najdete na webových stránkách naší školy vpravo nahoře(rubrika Objednávky obědů).
  • Po přihlášení můžete v internetové aplikaci volit jeden ze dvou obědů, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat.
  • Platí: odhlásit jídlo lze do 07.00 každého dne, vybrat ze dvou jídel je ale nutné s  dvoudenním předstihem. Pro názornost - vybrat ze dvou pátečních jídel je nutné nejpozději ve středu do 14.00 hodin.
  • Nadále pochopitelně funguje i objednávkový terminál přímo ve školní jídelně.
  • Je vhodné po prvním přihlášení změnit heslo.
  • Pokud heslo zapomenete, stačí skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, pomůže vám.

Tato možnost  poskytuje větší uživatelské pohodlí při objednávání stravy. Především rodiče menších školáků mohou díky internetové aplikaci pomoci svým dětem s výběrem jídla. Rodiče všech dětí si pak mohou přes internet zkontrolovat, zda si jejich dítě skutečně odebralo stravu.