Šesťáci se prokousali až k "jádru Země"

před 6 roky, 14.12.2015 Už Jan Amos Komenský radil učit pomocí názorných obrazů a metodou zvanou "škola hrou"....

My doporučení  "učitele národů" následujeme i v hodinách zeměpisu. Z méně oblíbeného tématu - Stavba Země - jsme si udělali téma zábavné a dokonce jsme si na něm i pochutnali. Žáci obou šestých tříd si  nachystali ovoce s peckou. Přinesli si blumy, zavařené třešně, někteří dokonce i exotické avokádo či mango. Když se šesťáci do svého ovoce zakousli, hodina tak trochu připomínala přestávku na svačinu. Jejich úkolem bylo prokousat se až k pecce, která se podobá jádru Země. Dužinou jsme si vyjádřili zemský plášť a slupka ovoce nám posloužila jako obraz zemské kůry. 
Vzhledem k tomu, že zemská kůra není tak celistvá jako ovocná slupka, využili žáci další názornou pomůcku - vajíčko uvařené natvrdo. To si lehce naťukali, aby viděli, jak je zemská kůra rozlámaná na kusy zvané litosférické desky. Chvíli bylo ve třídách cítit i napětí, zda si někdo náhodou nepřinesl vejce nevařené :-) Tato situace však nenastala a vajíčka tak na závěr posloužila jako chutná svačinka.