Ruský jazyk

14.-25.6.2021

Procvičujeme známá slovíčka, upevňujeme dny a měsíce, tvoříme jednoduché věty. Stále opakujeme azbuku.

Užijte si prázdniny a v září opět na shledanou!

7.-11.6.2021

Napsali a vyhodnotili jsme test k 10. lekci. Z 11. lekce opakujeme dny, měsíce. Příští týden budeme učivo dále procvičovat.

31.5-4.6.2021

Začali jsme 11. lekci, zvládli jsme str. 78 v učebnici. Příští týden budeme procvičovat. V úterý 8.6. písemně zopakujeme učivo 10. lekce, zaměříme se na vazby, které stále opakujeme. Co byste měli zvládnout, najdete v závěru na str. 77 v učebnici.

24.-28.5.2021

Dokončili jsme 10. lekci, procvičujeme vazby této lekce. Všichni mají doplněna i všechna cvičení v PS. Kdo některou hodinu scházel, dopíše doma v PS cv. 8 a+b/39 (pomozte si učebnicí cv. 15/76), ofotí a do pondělí do 8.00 hod. mi pošle mailem. Příští týden začneme 11. lekci.

17.-21.5.2021

Opakujeme používání sloves нра́виться +  извинить. Procvičili jsme i vazbu Счастли́вого пути́! (uč. 11+12/75). Stále opakujeme azbuku a trénujeme čtení.

10.-14.5.2021

Zopakovali jsme používání slovesa нра́виться (chutnat, líbit se). V hodině jsme se nově zaměřili na sloveso извини́ть (prominout, odpustit, omluvit). Přečetli a přeložili jsme cv. 7a/74 v učebnici; doma si pročtěte a přeložte cv. 7 b/75 + naučte se tyto čtyři věty.

V  PS písemně vypracujte cv. 6/38, ofocený úkol mi pošlete mailem do neděle 16.5. do 12 hodin.

Těším se na příští týden, kdy se po dlouhých měsících setkáme naživo.

3.-7.5.2021

Stále probíráme 10. lekci a opakujeme již známé učivo. Tento týden jsme se zaměřili na sloveso нра́виться, které do češtiny překládáme buď jako chutnat, nebo jako líbit se. V hodině jsme se učili toto sloveso používat. Doma si zopakujte a procvičujte; v učebnici se naučte číst otázky ve cv. 9 a/74 a odpovězte na ně (vše ústně) + v PS písemně vypracujte cv. 5/38 (doplníte 5 slov), ofocený úkol mi pošlete mailem do pondělí 10.5. do 16 hodin. Těším se.

26.-30.4.2021

Stále probíráme 10. lekci. Zkoušíme na známky čtení textu na str. 71 v učebnici. I tento týden jsme procvičovali vazby BLAHOPŘEJI… PŘEJI … V učebnici jsme nacvičili čtení textu ve cv. 7 a+b/73; doma si ještě procvičte, budeme zkoušet. Do sešitů jste si přepsali slovesa s odlišnou vazbou = čtyři řádky na str. 73 v učebnici a do příští hodiny je budete umět. V učení těchto vazeb vám pomůže cv. 4/38 v PS.  Vypracované cvičení ofoťte a pošlete mi mailem do pondělí 3.5. do 16 hodin. Držím pěsti při získávání další jedničky.

19.-23.4.2021

Probíráme 10. lekci. Dokončili jsme čtení a překlad krátkých rozhovorů v učebnici na str. 71 – do příští hodiny doma procvičte. Stále opakujeme a zkoušíme známá slovíčka a vazby. Za úkol si udělejte v PS cv. 7 a /38-39; v hodině jsme si vysvětlili. Vypracované cvičení ofoťte a pošlete mi mailem do pondělí 26.4. do 16 hodin.

12.-16.4.2021

Pokračujeme v 10. lekci. Zkoušíme čtení úvodního textu v učebnici (str. 70-71) +  В гостях у Миши na str. 71. Opakujeme a zkoušíme známá slovíčka (např. dny v týdnu – včera – dnes – zítra; slovíčka typu žlutý banán, černý kocour…). Pročetli a přeložili jsme společně rozhovory 1+2 na str. 71 dole (procvičte si doma čtení). Sami si doma udělejte v PS cv. 1 a+b+c+d/37- v hodině jsme si vysvětlili. Vypracované cvičení ofoťte a pošlete mi mailem do pátku 16.4. do 16 hodin.

A pokud všechno zvládnete, můžete si za odměnu 6 minut odpočinout; těm několika ruským slůvkům porozumíte. https://www.veselepohadky.cz/masa-a-medved-jak-se-potkali/

5.4.-9.4.2021

Pokračujeme v 10. lekci. Dokončili jsme úvodní text v učebnici (str. 70-71). Nové vazby jsme si poznačili v PS na str. 40 a procvičovali jsme je. Příště budeme v 10. lekci pokračovat. Budeme taky opakovat a zkoušet známá slovíčka – v hodině jsme procvičovali (např. dny v týdnu – včera – dnes – zítra; slovíčka typu žlutý banán, černý kocour…). Doma si zopakujte text a věty ze str. 70+71 v učebnici (obrázky s texty), naučte se číst kratinký text pod obrázky na str. 70 - В гостях у Миши.

29.3.-31.3.2021

Začali jsme 10. lekci. Pročetli a přeložili jsme úvodní text v učebnici (str. 70-71). Nové vazby jsme si poznačili v PS na str. 40 a procvičovali jsme je (doma si zopakujte). Příště budeme v 10. lekci pokračovat.

22.3.-26.3.2021

Dokončili jsme 9. lekci. Pracovali jsme s textem na str. 63-65 v učebnici.  V PS jsme společně přečetli a přeložili cv. 4/36 + doplnili podle zadání. Cvičení 4/36 vypracujte písemně a pošlete do pátku 26.3. do večera mailem.

Stále opakujeme slovní zásobu 8. lekce, zejména dny a jídlo - budu zkoušet na známky (formou otázek a odpovědí – procvičujeme v hodinách).

15.3.-19.3.2021

Probíráme 9. lekci – tento týden jsme se zaměřili na PS. Ústně jsme udělali cv. 5/36 a částečně i cv. 2/35. Za DÚ obě cvičení vypracujte písemně a cv. 5/36 mi všichni pošlete do neděle do 20 hod. mailem. Kdo chce, může poslat i cv. 2/35 – pokud vypracujete správně, můžete získat jedničku.

V hodině jsme stihli napsat krátký test. Stále opakujeme slovní zásobu, zaměřujeme se zejména na dny a jídlo = slovíčka 8. lekce.

1.3.-5.3.2021

Stále zkoušíme čtení textu v učebnici na str. 55 + cv. 11/59, opakujeme slovíčka 8. lekce. Vyzkoušeli jsme si kratinký testík, po prázdninách si podobný napíšeme naostro.

Probíráme 9. lekci – pročetli a přeložili jsme první část komiksového příběhu (učebnice str. 63 + čtyři obrázky na str. 64). Dnešní text budu zkoušet  až po zopakování, příště můžete být zkoušeni ze čtení z minulé hodiny = text pod prvními třemi obrázky komiksu a už dřívější text na str. 55 v učebnici.

Na příští týden vám nedávám žádný úkol (ALE kdo ještě neumí, měl by si procvičovat azbuku). Hlavně si odpočiňte od nejrůznějších obrazovek. Přeji krásné prázdniny!

22.2.-26.2.2021

Stále zkoušíme čtení textu v učebnici na str. 55 + cv. 11/59, opakujeme slovíčka 8. lekce.

Začali jsme 9. lekci – v učebnici jsme stihli přečíst a přeložit text pod prvními třemi obrázky komiksu – zopakujte si čtení, příště budeme pokračovat. V PS máte mít dopsáno cv. 1/35 a cv. 7/36 (obě cv. jsou zaměřena na opakování azbuky); cvičení 7/36 pošlete ke kontrole mailem na mou adresu.

15.2.-19.2.2021

V hodině jsme se (naposledy) věnovali cvičením 8. lekce. Zkoušíme čtení textu v učebnici na str. 55 + nově cv. 11/59. V PS jsme cvičně udělali ústně cv. 12/33; cvičení dopište (podle sebe, popř. si lehce domyslete) a do pátečního večera (do 20.00 hod.) pošlete mailem na mou adresu.

Kdo ještě neumí, doučí se slovíčka 8. lekce. Příště je budete potřebovat při překládání vět z češtiny do ruštiny (ústní zkoušení v hodině – viz zápis minule). Už se těším.

8.2.-12.2.2021

Milí ruštináři. Těší mě, že jsme se po delší době opět všichni setkali. Mám radost, že jste aspoň někteří využili možnosti opravit si známky z PS.

Tento týden jsme se zaměřili na čtení textu na str. 55 v učebnici – příště zkouším na známky čtení + překlad. Procvičili jsme slovní zásobu týkající se jídla - od příští hodiny zkouším (cos měl k obědu, večeři …, co máš/nemáš rád (jídlo), jedl jsi …, snědl jsi…).

Připravte se!