Rodiče se učili s moderní technikou

před 6 roky, 20.1.2016 Čtvrtá kavárnička tohoto školního roku byla jiná než tři předcházející


Trochu byli natěšení a trochu na nich byly vidět obavy. Jako by rodiče, kteří přišli na čtvrtou kavárničku tohoto školního roku, tušili, že tentokrát nebudou jen sedět, poslouchat a případně přispívat do diskuse, ale téma kavárničky si skutečně prožijí. A jestliže jsme zvali na ukázky výuky s nejmodernější technikou, je logické, že si přítomní zkusili práci s interaktivní tabulí, s počítači, s tablety, s hlasovacím zařízením, nebo že dokonce rozpohybovali roboty.

Účelem přitom nebylo rozebírat možnosti techniky, ale ukázat, že taková výuka má smysl, podporuje klíčové dovednosti žáků a že promyšlené a účelné zapojení techniky do výuky přispívá k úspěchu žáků. V závěrečné diskusi se na tom shodli i přítomní rodiče. To už ale za sebou měli devadesát minut putování a zkoušení na čtyřech „stanovištích“. „Napadá Vás, jak se taková aktivita dá využít v různých předmětech a ve všech ročnících?“ ptali jsme se troufale. A rodiče skutečně přicházeli s nápady, které při výuce s nejmodernější technikou reálně používáme.

Mají náš obdiv. Za to, že se nebáli přijít a prožít si výuku, kterou jejich děti znají. Čtvrtou kavárničku připravili: Mgr. Vlasta Frýzová, Mgr. Růžena Hlůšková, Mgr. Ivana Pavlišová, Mgr. Pavlína Strýčková, PhDr. Martina Viceníková a Pavel Vylimec, který ve škole vede kroužek kybernetiky. Moc děkujeme také našim žákům, kteří se představili v rolích skvělých asistentů a rádců.