Prvouka


14.6. - 18.6.

Léto- 

Chystáme se na prázdniny

Léto - opakování

7.6. - 11.6.

Léto v lese a u rybníka

poznávačka rostlin a živočichů

Jak se chováme v lese (oblékání...)

31.5. - 4.6.

Letní proměny v přírodě, letní měsíce

Léto na zahradě - ovoce a zelenina v létě

24.5. - 28.5.

Člověk ve společnosti - shrnutí učiva

Dramatizace pohádky Jak pejsek a kočička pekli dort

PRV - po str.71

17.5. 21.5.

Co lidé umí a jaké pomocníky si vyrobili

suroviny a produkty z nich

PRV str. 68 - 69

10.5. - 14.5.

Názvy obchodů, povolání

​propojíme s matematikou, zahrajeme si na obchod. Když bude hezky, půjdeme obchodovat do přírody.

3.5. - 7.5.

Koncerty, divadla...

Jak se chovat, co si na sebe obléct při různých slavnostních příležitostech

26.4. - 30.4.

Můj volný čas

volný čas po vyučování a volný čas o víkendu

připravte si povídání, jak trávíte volný čas (kroužky, zábava, výstavy, výlety)

Děti si mohou přinést fotky, pohlednice, poklady, kamínky, svoji hračku, sportovní oblečení... na středu


18.4. - 23.4.

Člověk ve společnosti

Místo, kde žijeme

vlajka, hymna,

Na výletě - vyprávění o výletech, vybavení na výlet 

PS str. 62 - 63

12.4. - 16.4.

Jaro

shrnutí učiva

opakování určování času

6.4. - 9.4.

Jaro

jarní kytky, jaro na statku - opakování

29.3. - 31.3.

Velikonoce

tradice, zvyky a jarní dekorace

Těším se na pondělní ukázku jarních dekorací.

22.3. - 26.3.

Jaro

Budeme pokračovat v poznávání jarních květin.

Zahrada - budeme poznávat zeleninu, povídat si o sázení a setí.

Stromy a keře - změny v přírodě


15.3. - 19.3.

Zkusíme se orientovat v čase (PS str.59 - 61). Ukážeme si první jarní květiny.

Jarní prázdniny - výuka neprobíhá

8.3. - 12.3.


Distanční výuka

1.3. - 5.3.

Roční období, měsíce, dny v týdnu, rodinné oslavy

22.2. - 26.2.

Roční období, měsíce

umět vyjmenovat po sobě a zařadit měsíce do ročního období

15.2. - 19.2.

První pomoc

- masáž srdce, obvazování - praktické ukázky

důležitá telefonní čísla

8.2. - 12.2.

Lidské tělo - tvorba vlastní knihy

pojem autor, ilustrátor

důležitá telefonní čísla

předání informací o sobě třídě

1.2. - 5.2.

Potravinové pyramidy - skupinová práce

Lidské tělo - úkol na víkend: zjistit informace o sobě - datum narození, případně váha a délka, 1. slovo, oblíbené hračky - napsat, nakreslit

25.1. - 29.1.

Člověka a jeho zdraví - shrnutí učiva

18.1. - 22.1.

Snídaně, oběd, večeře - informace žáků k výživě podle vlastního zpracovaného jídelníčku

Rozdíl mezi nemocí a úrazem - modelové situace ve třídě

11.1. - 15.1.

Lidské tělo, péče o tělo

Úkol na víkend - tabulka: zjistit barvu očí a vlasů členů rodiny, nejoblíbenější jídla, jídelníček

4.1. - 8.1.

Vánoční svátky - rozhovory, zážitky z prázdnin

Tři králové - pracovní listy - propojení s ČJ, M, HV

14.12. - 18.12.

Zima

shrnutí učiva

popis kamaráda (vlastnosti, co se mi na kamarádovi líbí)

vánoční zvyky a tradice

7.12. - 11.12.

Zima 

Blíží se Vánoce

Zimní radovánky - sporty, bezpečnost


30.11. - 4.12.

Zima

zimní měsíce, svátek sv. Mikuláše

PRV - po str. 31


23.11. - 27.11.

Moje rodina - nejmladší a nejstarší členové domácnosti - rozhovory

Pomáháme doma

V pondělí shrneme učivo U nás doma (PS str. 27)

Úkol na víkend: pomáhat v domácnosti (v pondělí si budeme o tom vyprávět)

16.11. - 20.11.

Moje rodina

vývoj člověka - výstava fotek z dětství (novorozenec - předškolák, školák)

Úkol na příští týden: zjistit věk nejstaršího a nejmladšího člena rodiny (babička, pradědeček, sestřenice...)

12.10. - 16.10.

Podzim

shrnutí učiva, poznávání listů a plodů

Úkol na pátek 16. 10.:

  • děti si mají procvičit v PRV str. 19 - v pátek 16.10. zjistíme, co všechno už umíme
  • na list papíru A4 si obkreslí svoji ruku a vedle obkreslí ruku staršího nebo mladšího sourozence nebo ruku některého z rodičů. Budeme s tím v pátek pracovat.

5.10. - 9.10.

Podzim

podzim v sadu - poznávání ovoce

29.9. - 2.10.

Podzim

roční období, měsíce na podzim

změny v přírodě, oblečení (PS  str.13)

21.9. - 25.9.

Podzim

poznávání donesených listů, propojení s VV (sbíráme listy a přírodniny)

PS - po str.12

14.9. - 18.9.

Dopravní výchova 

téma: Když jde Ája do školy

V pondělí: shrnutí učiva - podle str.9

Úkol na týden (zadám dětem v pondělí)

nasbírat listy ze stromu  - budeme ve škole poznávat

Pozn. Žáček bude mít za úkol říct, ze kterého stromu list nasbíral, jaké má daný strom plody, popřípadě jeho využití nebo zajímavosti.


7.9. - 11.9.

Ve škole

Jsem školák - vyprávění, hry na seznámení

Naše třída - co všechno děláme ve škole, co děláme když zazvoní na hodinu, co děláme o přestávce, tvorba pravidel