Prvouka


14.6.-18.6.2021

Mezilidské vztahy, modelové řešení konfliktních situací. Práce v týmu.

7.6.-11.6.2021

Zajímavosti ze života zvířat.

Naučná vide a práce s encyklopediemi.

31.5.- 4.6.2021

Projekt Včely - části těla, život a vývoj včely, včelí produkty.

17.5. - 21.5. 2021

Ze světa přírody - vytváření referátů a zvířatech a jejich prezentace.

Vytváření plakátů a třídění živočichů na savce, ptáky, ryby a hmyz.

10.5. - 14.5. 2021

Léto, letní měsíce a počasí.

26.4.- 30.4. Rotační výuka

Recyklace. Poznávání rostlin.

 19.4. - 23.4. DISTANČNÍ VÝUKA

Chráníme přírodu, třídíme odpad. Jak se vyrábí papír. PS str. 56, 57, 65, 67.

22.3.- 26.3.2021

Části dne. PS str. 53.

Náš svět str. 57.

Zaseli jsme velikonoční osení, pozorujeme klíčení rostlin.

15.3.-19.3.2021

Měsíce a dny v týdnu.

1.3.-5.3.2021

Kalendář.

22.2.-26.2.2021

Naše vlast.

15.2.-19.2.2021

Naše vlast. 

Zajímavosti  z vesmírné mise na Mars.

8.2.- 12 .2. 2021

Vyrobili jsme si lapbook - Lidské tělo.

Fašank, tradiční zvyky a masopustní masky, fašankový kvíz, říkanky a básničky, průvod masek.

1. - 5. 2. 2021

Poskytnutí první pomoci

Vyzkoušeli jsme si na figuríně, jak přistupujeme ke zraněnému a jak se provádí masáž srdce.

Naučili jsme se ošetřit tržnou ránu i zlomeninu.

Umíme vysvětlit rozdíl nemoc x úraz.

25.1.-28.1.2021

Lidské tělo

18.1. - 22.1.2021

Opakování - zima

Uč. str. 42 - 43. Vyprávění o zimních aktivitách.

11.1.-15.1.2021

Zvířata v zimě. PS str. 41.  Pozorovali jsme a určovali ptáčky na online kameře v záchranné stanici.

https://www.makov.cz/webkamera.html

4.1. - 8.1.2021

Zima, tři králové

5.1. Pracovní sešit str. 38 a  39. Srovnávali jsme: jak se připravujeme a trávíme zimu my a jak živočichové. 

Pojmy: ptáci stěhovaví, ptáci stálí, zimní spánek, hibernace.

V pátek se zúčastníme projektu Ptačí hodinka. Připravili jsme se na něj shlédnutím tohoto videa:

https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/#/observe

8.1. Naši ptáci - výroba krmítka, seznámení s našimi stálými ptáky, pozorování a sčítání ptáků.

7.12 -11.12.2020

Blíží se Vánoce - básničky, koledy, vyprávíme si o Vánocích.

30.11- 4.12.2020

Advent - vyprávění, výzdoba třídy, svatý Mikuláš, básničky.

23.11.-27.11.2020

U nás doma. Uč. str. 26 -27.

16.11.- 20.11.2020 

Opakování - podzim, str. 24.

Ájin zpravodaj - podzim, str. 25.

Opakování - třídění zeleniny: plodová, listová, košťálová, kořenová, cibulová a třídění ovoce.

DISTANČNÍ VÝUKA:  9.11.2020 - 13.11.2020

Význam lesa, str. 20. Shlédli jsme videa o lesních zvířatech.

Ovoce a zelenina - naučili jsme se třídit ovoce na malvice, peckovice, bobule a seznámili jsme se s tříděním zeleniny (plodová, listová, košťálová, kořenová, cibulová).

DISTANČNÍ VÝUKA: 2.11.2020 - 6.11.2020

Savci a ptáci - typické znaky, hádanky. Str. 21.

ÚKOL - Vystřihni si z časopisu jednoho savce a ptáka (nebo je nakresli) a popiš části jejich těla, nalepuj popisky ze str. 21.

ISTANČNÍ VÝUKA: 12.10.2020 - 16. 10.2020

Jehličnaté a listnaté stromy

PS str. 16.

5.10.-9.10.2020

Povídali jsme si o volbách, vyzkoušeli jsme si hlasování a argumentování. 

Určování jehličnatých stromů.

29.9.2020 - 2.10.2020

Podzim v lese. Str. 14.

21.9.- 25.9.2020

Doprava a dopravní prostředky

PS po str 11. Příprava na opakovací test - PS str. 12.

14.9.-18.9.2020

Cesta do školy

7.9.-11.9. 2020

Pravidla ve třídě, školní řád, chování o přestávkách, co děláme ve škole

Naše škola, naše třída