Projekt iTEC

Žáci naší školy jako herci před opravdovou kamerou. A se scénářem, který si napsali sami, jen s mírnou metodickou pomocí vyučujících. To je nejviditelnější výsledek projektu, který v hodinách dějepisu realizovali žáci 7.A a 7.B. Věnovali se v něm dějinám Velké Moravy se speciálním důrazem na hledání možného hrobu arcibiskupa Metoděje. Odkaz na výukové video najdete pod článkem.

Projekt podpořilo patnáct evropských ministerstev školství, má téměř třicet partnerů z několika zemí Evropy. Cílem není „pouhá“ tvorba výukového videa, ale podpora aktivit žáků a studentů. Podstatou je výuka s pomocí metody takzvané obrácené třídy. Žáci si při této metodě sami, jen s metodickou pomocí učitele, vyhledávají důležité poznatky, diskutují o nich a v závěrečné fázi vytvářejí vlastní výukovou pomůcku. Sedmáci tak nejdřív vyhledali všechny podstatné informace o dějinách Velké Moravy, diskutovali o nich a teprve v závěrečné fázi ve skupinách vytvářeli scénář videa. „Projekt má načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi,“ uvedla Lucie Laitlová z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. V České republice se do projektu zapojilo přibližně dvacet základních a středních škol.

Naše zvláštní poděkování patří pracovníkům Televize Slovácko za jejich ochotu a profesionalitu při natáčení videa. Děkujeme také PhDr. Jiřímu Jilíkovi, který v dvouhodinové besedě provedl sedmáky dějinami Velké Moravy, a kunovickému faráři Jaroslavu Poláchovi za spolupráci při natáčení videa.