Prodej místenek na ples

před 6 roky, 11.1.2016 Informace o plese pořádaném sdruženími rodičů obou kunovických škol

Vážení rodiče, pan Vladimír Janík, předseda Sdružení rodičů při ZŠ Kunovice, U Pálenice, si Vám také tímto způsobem dovoluje sdělit, že místenky na tradiční ples Sdružení rodičů se budou prodávat ve čtvrtek 14. 1. 2016 v době od 16.30 do 17.30 ve vestibulu naší školy.
Lístky na ples, který se koná v sobotu 23. 1. 2016, obdrží v týdnu od 11. do 15. 1. 2016 děti ve třídách. Lístek stojí 60,- Kč, místenka 40,- Kč. Součástí plesu bude jako obvykle tombola, případné dary do tomboly přijímáme na sekretariátu školy až do pátku 22. 1. 2016 do 14.00 a téhož dne až do 18.00 přímo ve sportovní hale.
Škola sice není pořadatelem plesu, za všechny případné dary do tomboly ale moc děkujeme. Stejnou radost nám uděláte svojí účastí na plese. Zároveň moc děkujeme všem rodičům, kteří se na organizaci tradičního plesu jakkoliv podílejí.