Přijďte na další kavárničku. Už ve středu!

před 6 roky, 18.1.2016 Zkuste si výuku s nejmodernější technikou

Vážení rodiče, pokračujeme v cyklu školních kavárniček a zveme Vás proto na další, v pořadí už čtvrtou školní kavárničku. Uskuteční se ve středu 20. 1. 2016 od 16.30 a téma je víc než atraktivní: Nejmodernější technika ve výuce. Aneb když učíme s nejmodernější výukovou technikou, neznamená to, že dětem místo prstů naroste klávesnice. Přijďte si na vlastní kůži zkusit, že výuka s interaktivní tabulí, s počítači, s tablety, s hlasovacím zařízením, nebo dokonce s „roboty“ má smysl, podporuje klíčové dovednosti žáků a přispívá k jejich úspěchu.

Kavárničku povedou tyto vyučující: Mgr. Růžena Hlůšková, Mgr. Vlasta Frýzová, PhDr. Martina Viceníková, Mgr. Ivana Pavlišová a Mgr. Pavlína Strýčková. Během kavárničky jim navíc budou pomáhat vybraní žáci školy.
Zatímco předcházející kavárničky byly víc vhodné pro rodiče žáků prvního stupně, je tato kavárnička určena skutečně všem rodičům, bez ohledu na to, jak staré mají dítě (tedy i pro rodiče našich budoucích žáků). Věříme, že také tato kavárnička Vám ještě více přiblíží školu i vyučovací metody, které používáme v hodinách.
Vzhledem k tomu, že příprava této kavárničky je pro nás náročnější, výrazně nám pomůže, když na e-mail zskunup@zskunup.cz potvrdíte svoji účast.