Přijďte do školní kavárničky

před 6 roky, 17.9.2015 Představujeme vám novinku v životě školy, zveme Vás na netradiční rodičovské kavárničky.

Vážení rodiče, na začátku školního roku jsme Vám představili novinku v podobě rodičovských kavárniček. Na těchto netradičních a neformálních setkáváních Vám budeme chtít devětkrát během školního roku ještě víc přiblížit způsob, kterým se ve škole snažíme učit, a zároveň, pokud to nebude znít troufale, nabídnout pomoc. Některé kavárničky proto zaměříme třeba na to, jak moc pomáhat či nepomáhat dětem s domácí přípravou. Nabídneme Vám pohled odborníků na problémy spojené s přechodem z prvního na druhý stupeň apod.
V příloze tohoto článku najdete devět konkrétních témat i s měsícem, ve kterém se kavárničky odehrají. Konkrétní data přidáme vždy v dostatečném předstihu a včas Vás na ně také upozorníme., včetně speciální pozvánky. Některé kavárničky povedou naši vyučující, jiné Mgr. Karel Opravil, náš nový školní poradenský konzultant.
Těšíme se na viděnou ve škole.