„Přijdeme i příště,“ loučily se děti po první předškoličce

před 6 roky, 7.1.2016 Máme za sebou první předškoličku

„Tak zítra už přijdeme k vám do školy!“ Překvapivě a příjemně se s přítomnými vyučujícími prvního stupně loučila část dětí, které ve čtvrtek 7. 1. 2016 navštívily naši první předškoličku. Ta byla netradičně spojena také s kavárničkou, kterou jsme až dosud nabízeli pouze rodičům našich současných školáků. V první půlhodině proto před rodiče, přišlo jich víc než pětadvacet, předstoupil Karel Opravil, náš školní poradenský konzultant. Lehce humornou formou jim přednesl, co oni sami mohou udělat pro své dítě před nástupem do školy i během školní docházky. Kde tou dobou byli předškoláci? Žádný problém, starost o ně převzaly Ivana Janásová a Helena Tomaňová, vyučující prvního stupně. Rodičům je předaly zpět až po pětasedmdesáti minutách. Děti si mezitím zkusily výuku, která je typická pro naši školu, pochopitelně upravenou s ohledem na jejich věk. Výuku typickou pro naši školu sledovali také rodiče, průřez hodinami prvního stupně jim s žáky čtvrtého ročníku předvedly vyučující Zdenka Peterková a Andrea Olbertová. Úsměvy rodičů i dětí vypovídaly o všeobecné spokojenosti. Tak jestli se vám u nás opravdu tak líbilo, rádi vás všechny zase uvidíme ve čtvrtek 14. 1. 2016 v 16.00 na naší druhé předškoličce. Zatímco rodiče čeká beseda s vedením školy a s některými vyučujícími, další vyučující připraví pro děti atraktivní hodinový program. Těšíme se na vás.