Poznáváme Kunovice

před 6 roky, 7.10.2015 Třeťáci besedovali s tajemnicí MěÚ v Kunovicích s Ing. Helenou Vajdíkovou.

V prvouce probírají třeťáci obce a města. Zaměřili jsme se na naše městečko a v rámci projektu o Kunovicích jsme navštívili městský úřad. Tajemnice paní Ing. Vajdíková nám objasnila, jak to na úřadě funguje a trpělivě zodpověděla spoustu dotazů, které jsme si ke Kunovicím připravili. Další zajímavosti jsme se dozvěděli na matrice u paní Lůčné, kde jsme také mohli nahlédnout do Knihy narozených a pokřtěných z počátku minulého století. Sebe jsme tam nenašli nejenom proto, že patříme do jiného století, ale nenarodili jsme se v Kunovicích, nýbrž v porodnici - a ta v Kunovicích není. Získané informace zpracujeme v započatém projektu.