Patříme (znovu) mezi lepší školy

před 2 roky, 9.9.2019 Zařadily nás tam výsledky testů

Patříme mezi výrazně lepší část českých škol. Odvážné tvrzení platí, pokud úspěšnost tuzemských škol budeme poměřovat stejně, jako to udělalo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. To porovnávalo úspěšnost žáků jednotlivých českých škol u přijímacího řízení na střední školy, přesněji na čtyřleté studijní obory. Výsledek našich loňských deváťáků byl v jednom případě o 8 procentních bodů a v druhém o 12 procentních bodů lepší, než je průměr všech tuzemských škol, čímž jsme se zařadili mezi nejlepší třetinu českých škol. Výsledek je potvrzením trendu posledních osmi let. Ať už se jedná o srovnávací testy ministerstva školství, společnosti Scio nebo jako v tomto případě Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, končíme opakovaně mezi nejlepší třetinou, a v některých hodnocených oblastech i mezi dvaceti procenty nejlepších. Je to výsledek, který nás těší i zavazuje.