Patříme mezi (nej) lepší školy

před 2 roky, 10.1.2020 Zařadily nás tam výsledky testů

Mezi nejlepších dvacet procent českých škol nás zařadily výsledky našich deváťáků v celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio. Testy žáci absolvovali loni v listopadu, výsledky jsme obdrželi na přelomu roku. V konkurenci více než osmnácti tisíc žáků se ti naši neztratili. Ba naopak, tradiční postavení naší školy v lepší polovině či třetině ještě vylepšili.
Deváťáci absolvovali testy z českého jazyka, z matematiky, z angličtiny a z obecných studijních předpokladů, ve všech testovaných předmětech byly jejich výsledky v zásadě stejné. Co nás těší  stejně jako výsledky žáků, je skutečnost, že podle společnosti Scio umí naši vyučující optimálně využít potenciál žáků. Také to je zpráva, kterou v případě těchto testů dostáváme už sedmým rokem v řadě.

Klíčová zjištění níže

ČESKÝ JAZYK
Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol!!!

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

MATEMATIKA
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol!!!

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

ANGLICKÝ JAZYK
Způsob testování byl jiný než v českém jazyce a v matematice, neumožňuje tudíž srovnání mezi školami.

Porovnáním výsledků testu z anglického jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v anglickém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.