Opakovací pátky

před 6 roky, 19.1.2016 Každý pátek shrneme učivo a vše společně opakujeme.

Již třetí měsíc každý pátek pracujeme ve skupinách, kde si ověřujeme, co jsme se naučili. Máme připraveno několik stanovišť. Každý si tam může ověřit, zda zvládá učivo, učivo si tam může ještě dotrénovat neb naopak prohloubit. Práce je připravena pro všechny děti a bere ohled na jejich tempo a znalosti.