Olympiáda z německého jazyka – 7. ročník

před 2 roky, 18.12.2019 Výsledky letošní olympiády z německého jazyka v kategorii sedmých ročníků.

Ve středu 18. 12. se na naší škole konalo školní kolo olympiády z německého jazyka.

V rámci poslechu s porozuměním soutěžící vyslechli autentické audio ukázky, poté prokázali své jazykové dovednosti a znalosti při konverzaci s porotou, jež byla složena z vyučujících německého jazyka, a v závěru následoval popis losem zvoleného obrázku.

V kategorii 7. ročníků se na děleném prvním místě umístil Jáchym Hájek a Veronika Machálková ze 7.A. V těsném závěsu za nimi skončili na místě druhém David Lapčík ze 7.B a Vilém Charbut ze 7.A a místo třetí patří Šimonu Kopuncovi ze 7.B.

Nutno říci, že po necelých čtyřech měsících učení druhému cizímu jazyku bylo v mnoha případech obdivuhodné, jak velký kus práce žáci odvedli.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za účast a také hluboký obdiv. Prokázali velmi vysokou úroveň mluveného projevu, ale i svědomitou přípravu a jejich výkony byly takřka vyrovnané. Vítězům gratulujeme, držíme „Daumen“ a přejeme jim „viel Glück“ v okresním kole, které se uskuteční 5. února v Uherském Brodě.

9. ledna proběhne školní kolo v kategorii 8. a 9. ročníků.