Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji

Jsme partnery projektu, jehož předkladatelem je Zlínský kraj. Cílem projektu je nastavit a pilotně ověřit komplexní systém podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí.

Takovým inovativním prvkem je především zřízení krajské agentury studentských praxí, jejíž hlavní činností bude zajišťování praxí žáků ve firmách a organizacích. Agentura bude oslovovat zaměstnavatele, kteří by měli zájem o žákovské praxe, a tyto praxe bude následně žákům středních odborných škol nabízet.

Další netradiční způsob zlepšování a podpory praxí na odborných školách je postaven na principu zavádění nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely přípravy žáků ve vlastních střediscích praktického vyučování. V těchto školních střediscích praxí budou žáci vypracovávat a plnit úkoly zadané konkrétními zaměstnavateli vyplývající z jejich reálných potřeb. Na principu sdílených aktivit pak vyhodnocení daného úkolu bude provádět jak pedagog školy, tak i zadavatel úkolu.

Rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání bude v rámci realizace projektu dosaženo založením a vedením studentských minipodniků na školách finančních partnerů projektu, a na základních školách. Součástí zakládání minipodniků na základních školách bude také vzdělávání pedagogů ZŠ v problematice podpory podnikavosti.