Netradiční návštěva z komiksu

před 6 roky, 7.10.2015 Komiks patří již od třicátých let 20. století mezi velmi oblíbené literární žánry dětí i dospělých. Nebylo proto divu, že jsme využili nabídky setkat se s jedním z předních českých komiksových autorů.

Ne často a ne každému se podaří setkat se s někým, o kom můžeme tvrdit, že je dnes špičkou ve svém oboru. Sedmákům se to v úterý podařilo. Vypravili se na přednášku českého ilustrátora a komiksového kreslíře Michaela Petruse. Ten je znám především díky spolupráci pro populární český časopis pro mládež ABC. Za svoji tvorbu byl již také oceněn několika mezinárodními cenami.

Naši žáci se mohli přímo od něj dozvědět, jak je výroba dnešního komiksu složitá. Zasvětil je do postupů, jimiž musí každý obrázek projít.  A ukázal jim tak náročnost této profese. Žáky překvapil zejména tím, že každý obrázek musí ztvárnit nejdříve tradiční kresbou na papír a poté ji kolorovat digitálně v počítači.

Závěrem kromě všech kladů této profese neopomněl připomenout také zápory, aby si žáci utvořili ucelenou představu o tomto povolání.