Německý jazyk

14. 6. – 18. 6. 2021

V týdnu jsme se dotkli nového gramatického okruhu – modálního slovesa möchten. 

Na příkladových větách jsme si uvedli, jak zmíněné sloveso funguje v německé větě. 

Zápis byl proveden do školních sešitů (Schulheftů).  


7. 6. – 11. 6. 2021

V uplynulém týdnu jsme procvičovali německé neurčité zájmeno "man". 

Byly k tomu použity příkladové věty, u nichž jsme si udělali podrobný rozbor, na základě něhož byly připomenuty některé důležité gramatické jevy a pravidla.

​Věty si žáci všechny příkladové věty zapisovali do svých školních sešitů.


31. 5. – 4. 6. 2021

Milí němčináři,

začali jsme nový gramatický okruh – neurčité zájmeno "man". 

Zápis gramatiky jste provedli do svých školních sešitů včetně příkladových vět. 

V dalších hodinách budeme dále tento jev procvičovat. 

Do dalších hodin si připravte případné dotazy.


24. 5. – 28. 5. 2021

Milí němčináři,

v uplynulém týdnu jsme se soustředili na přípravu a opakování na test z 3. německého pádu (Dativu), který byl již delší dobu avizován. Při opakování znalostí jsme si opět oživili a připomněli několik důležitých gramatických pravidel a pouček pro tvorbu německých vět. Zapsali jste si je do svých Schulheftů. 

V příštím týdnu si řekneme něco neurčitém zájmenu "man" a dotkneme se také předložek, jež se pojí se třetím německým pádem (Dativem). 

17. 5. – 21. 5. 2021

Milí němčináři,

úterý

• budeme pokračovat v gramatickém okruhu 3. německého pádu – Dativu

• bude pro vás připraven pracovní list na překlad a procvičování vět

• poté bude následovat krátká exkurz do předložek, které se pojí se 3. německým pádem


pátek

• předložky pojící se 3. německým pádem 

• zápis do Schulheftu včetně příkladových vět

• mějte připravené barevné zvýrazňovače či pastelky


10. 5. – 14. 5. 2021

Moje milé němčinářky a němčináři,

v uplynulé hodině německého jazyka jste si ověřili své znalosti gramatického okruhu 4. německého pádu (Akkusativu) prostřednictvím Kahootu.

V dalších hodinách se budeme věnovat opakování 3. německého pádu (Dativu).

Do hodiny mějte připraveny následující pomůcky:

• Schulheft

• barevné zvýrazňovače/pastelky


26. 4. – 30. 4. 2021

Milí němčináři, 

v nadcházející hodině němčiny se budeme nadále věnovat Akkusativu a procvičovat jej na příkladových větách. Při plnění pracovního listu budete mít možnost ptát se na případné nesrovnalosti a nejasnosti. 

Na email jste ode mě obdrželi novou slovní zásobu, z níž si příští týden napíšeme test. Slovíčka si zapište do svých slovníků a učte se je. 

Do hodiny mějte připraveny následující pomůcky: 

Schulheft 

barevné zvýrazňovače/pastelky 


19. 4. – 23. 4. 2021

Milí němčináři, 

na základě vaší žádosti o opětovné vysvětlení a doplnění gramatického okruhu učiva Akkusativu (4. německého pádu) budeme středeční on-line hodinu věnovat zevrubnému výkladu, který bude doplněn o množství příkladových vět a jejich rozbor. 

Připravte si své dotazy.

12. 4. – 16. 4. 2021

Milí němčináři, 

v předešlé hodině jste měli zadánu samostatnou práci – Arbeitsbuch, Seite 44, Übungen 4, 5 und 6.

V nadcházející vyučovací on-line hodině si společně zkontrolujeme správná řešení a vaše uvedené odpovědi si zdůvodníme a opřeme je zevrubnou gramatickou analýzu. 

Poté se budeme věnovat popisu neznámého obrázku i souhrnnému opakování vět, které se pojí se čtvrtým německým pádem (Akkusativem).

29. 3. – 31. 3. 2021

Milí němčináři, 

​v nadcházející hodině se budeme věnovat neurčitým členům v souvislosti se 4. německým pádem (Akkusativem). Zopakujte si, prosím, před hodinou podle zápisu v Schulheftu pravidla, jak se tyto neurčité členy používají ve větách. 

Schöne Osterferien! :-)


15. 3. – 19. 3. 2021

Milí němčináři, 

v předešlých hodinách distanční on-line výuky jsme se před jarními prázdninami věnovali souhrnnému opakování nepřímému pořádku slov v německé větě, přičemž jsme si připomněli rozdíl mezi slovíčky "gern" a "mögen".

V tomto týdnu vás čeká krátký test, který bude zaměřen na W-Fragen, které jste ode mě všichni obdrželi ještě před začátkem jarních prázdnin na své emailové adresy. Test proběhne prostřednictvím Kahootu během středeční hodiny německého jazyka. Protože se jedná o učební látku sedmého ročníku, očekává se od vás pohotovost při odpovídání. Proto se prosím připravte pečlivě. 

V další části hodiny se budeme orientovat na opakování přivlastňovacích zájmen.

​Těším se s vámi na viděnou a slyšenou.


1. 3. – 5. 3. 2021

Milí němčináři, 

v předešlé hodině jste vypracovávali nasdílený on-line dokument, který byl zaměřen na nepřímý pořádek slov v německé větě. Analýzu vašich odpovědí provedeme ve středu. 

Kromě toho si také zopakujeme rozdíl mezi německými slovíčky: "gern" vs. "mögen" 


Těším se na viděnou a slyšenou.


22. 2. – 26. 2. 2021

Milí němčináři, 

v předešlé hodině jsme si napsali test z tematického okruhu: Grüße. Známky naleznete v Bakalářích. 

V nadcházející hodině němčiny si napíšeme test z časování pravidelných německých sloves: 

• wohnen
• kommen 
• heißen

Test proběhne v začátku hodiny prostřednictvím Socrativu. 

Poté se budeme věnovat opakování nepřímému pořádku slov v německé větě.

Těším se na viděnou a slyšenou.


15. 2. – 19. 2. 2021

Milí němčináři, 

v uplynulé hodině jsme se věnovali souhrnnému opakování
• osobních zájmen
• koncovek pravidelných sloves 
• časování německých sloves

• etc.

V příští hodině se posuneme zase dále. 

Budeme opakovat:
• časování nepravidelných sloves 
• věty kladné, záporné a tázací
• nepřímý pořádek slov v německé větě

Na své emaily jste ode mě do nadcházejícího týdne obdrželi novou slovní zásobu. 
Zapište si je prosím v průběhu týdne do svých slovníčků. 


Těším se na viděnou a slyšenou.


18. 1. – 28. 1. 2021

Milí němčináři,


v uplynulém týdnu jste měli možnost získat jedničku za připravenou aktivitu v Kahootu. Některým z vás se to povedlo. Velká pochvala. 


• Na email jste obdrželi slovní rozšiřující zásobu, s níž budeme dále pracovat. Jedná se převážně o podstatná jména. Napište si je do svých slovníčků a začněte se je průběžně učit. 


• V rámci utužení gramatiky německých osobních zájmen ve 4. pádu zhlédněte následující video. Zaměřte se na prioritně na 4. pád. Feinschmeckeři se mohou zamyslet nad tím, jak to bude fungovat u 3. německého pádu. 

Odkaz na video: https://bit.ly/35PAGpd 


​• Z hypertextového odkazu níže si stáhněte pdf soubor a do svých Schulheftů zezadu vytvořte alespoň 5 vlastních a libovolně dlouhých vět, v nichž použijete německá osobní zájmena. 

Odkaz na soubor: https://bit.ly/2Kn1iq0


​Viel Spaß beim Lernen! :-)


11. 1. – 15. 1. 2021

Milí němčináři,


v budoucích několika hodinách se budeme stále ještě zabývat rozsáhlejším gramatickým celkem – německým 4. pádem (Akkusativem).


• domácí aktivita

Pro osvěžení vašich nabytých znalostí jsem pro vás připravil hru v rozhraní Kahoot, kterou si budete moci zahrát od 4. do 8. ledna (včetně).

Komu se podaří do dosáhnout úspěšnosti minimálně 91 %, bude odměněn jedničkou s váhou 5. Můžete tak vylepšit svoji známku z němčiny.

Hypertextový odkaz i Game PIN naleznete na své emailové adrese.


Viel Spaß beim Lernen! :-)


14.12. – 18. 12. 2020

Milí osmáci, 

během prezenční výuky jsme se věnovali detailním rozborům německých vět. 

Zopakovali jsme si a zdůvodnili jsme si stavbu německé věty: 

• oznamovací věty

• tázací věci

• členy


V nadcházejícím týdnu vás čeká test ze 4 . německého pádu – Akkusativu. 

Podrobné informace o termínu a obsahu testu jste obdrželi prostřednictvím emailu. 


7.11. – 11. 12. 2020

Během týdne jsme se věnovali novému gramatickému celku – Akkusativu, 4. německému pádu.

Ve vyučování jsme se opírali o zápis (tabulky), které máte ve svých Schulheftech.

Žáci vypracovávali pracovní list s příkladovými větami.

Naučili jsme se tři nová pravidelná slovesa:

• suchen (hledat)

• kaufen (kupovat)

• brauchen (potřebovat)


30.11. – 4. 12. 2020

Během týdne se dále věnujte Akkusativu, 4. německému pádu.

V pracovních listech opravte své případné chyby, ke kterým jsem vám v minulém týdnu poskytl zpětnou vazbu a zašlete mi je ke korektuře nazpět.

Příští týden se s vámi těším na viděnou.


23. 11. – 27. 11. 2020

Milí němčináři,

na své emaily jste obdrželi pracovní list "Arbeitsblatt", který vás uvede do gramatiky 4. německého pádu. 

Vaším úkolem bude jej během pracovního týdne vypracovat a poslat mi ho na email: suransky@zskunup.cz 

V případě, že si nebudete vědět rady, odkazuji na vás na video: https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ 

 Viel Spaß beim Lernen! :-)


16. 11. – 20. 11. 2020

Milí němčináři,

Nyní nás bude čekat nový gramatický okruh – 4. německý pád.

K tomuto tematickému celku jste ode mne obdrželi na své emaily tabulky, které si zapište zezadu do svých Schulheftů. 

Na můj email mi do pátku 20.11. pošlete fotku kompletního zápisu – budete odměněni jedničkou s váhou 4.

Jako ochutnávka a malý exkurz vám může posloužit následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ 


 Viel Spaß beim Lernen! :-)


9. 11. – 13. 11. 2020

Milé němčinářky a němčináři,

od většiny z vás jsem obdržel vypracovaný pracovní list, který jste měli za úkol splnit v předešlém týdnu.

Tento si napíšeme on-line test z přivlastňovacích zájmen prostřednictvím Kahootu.

Podrobné organizační a technické informace k průběhu testování jste obdrželi na email.

Zopakujte si Possessivpronomen a jejich použití podle tabulky, kterou máte vytvořenou ve svých Schulheftech.


Viel Spaß beim Lernen! :-)


2. 11. – 6. 11. 2020

Milí němčináři, 

obdrželi jste ode mne na email pracovní list, který je zaměřen na přivlastňovací zájmena. 

Odkazuji vás opět na video: https://www.youtube.com/watch?v=5AmYkd8evR8 

Zhlédněte jej do času 2:07.

Kromě toho byste měli mít k tomuto gramatickému okruhu vytvořený přehled ve svých Schulheftech. 

Opřete se o ně při plněn úkolu. 

Vypracovaný pracovní list můžete zaslat do konce pracovního týdne ke korektuře na můj email: suransky@zskunup.cz 


Viel Spaß beim Lernen! :-)


26. 10. – 30. 10. 2020

* P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y *


19. 10. – 23. 10. 2020

• podívejte se následující video do času 2:07 

• Feinschmeckerům, milovníkům němčiny ♥ a pokročilým doporučuji zhlédnout celé

• odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5AmYkd8evR8 

• do svých školních sešitů zezadu následně vypracujte tabulku devíti slovních spojení/vět, v níž budou použita podstatná jména či vám již známá slovní zásoba v příkladech s přivlastňovacími zájmeny. 

• poté provedeme společnou kontrolu, vyřešíme případné nejasnosti


12. 10. – 16. 10. 2020

• vypracování projektu "ich" 

• pracovní sešit (Arbeitsbuch)

• strana: 44, cvičení 5 a 6

• v rámci on-line distanční výuky si cvičení zkontrolujeme, popř. dovysvětlíme nejasnosti


5. 10. – 9. 10. 2020

• byl napsán test z pohraničního pohoří

• žáci obdrželi slepé mapy, nalepili si je do sešitů

• zakreslování do slepých map vnitro-geografických oblastí ČR

• procvičování na test – určování a zakreslování do slepé mapy (16 oblastí)


29. 9. – 2. 10. 2020

• časování nepravidelných sloves: haben, sein, laufen, schlafen, essen, mögen... etc.

• příprava na test – časování sloves

• žáci obdrželi na email novou slovní zásobu: lekce 5, část 1

• procvičování slovní zásoby "Schulsachen" = školní potřeby

• opakování přídavných jmen a vlastností 


21. 9. – 25. 9. 2020

• procvičování slovní zásoby "Schulsachen" = školní potřeby

• Kahoot

• popis obrázků

• opakování W-otázek

• procvičování časování nepravidelných sloves "haben" + "sein" 


14. 9. – 18. 9. 2020

• souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku

• nepřímý pořádek slov v německé větě

• časování sloves pravidelných i nepravidelných


7. 9. – 11. 9. 2020

• souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku

• barvy

• čísla

• W-otázky