NÁVŠTĚVA BERUŠKY

před 2 roky, 10.11.2019 Paní Ludvíčková pracuje jako učitelka v soukromé mateřské škole nedaleko od naší základní školy, kde 1.A třídu navštěvuje její syn Štěpánek.

Při podzimních vycházkách s dětmi se najde vždy spousta materiálu ke kreativnímu tvoření. Náš záměr byl uspořádat návštěvu ve školce, podělit se o to, co už umíme, seznámit děti a společnými silami vytvořit Skřítky Podzimáčky.

Na procházce venku jsme nasbírali různé přírodniny: šišky, vrtulky z javoru, čepičky z žaludů, různě zbarvené listy, kaštany, ořechy, bobulky či makovice. Z nasbíraných věcí jsme si udělali výstavku a nezapomněli říci, jak se která přírodnina jmenuje a z jakého stromu (rostliny) pochází. Povídali jsme si o podzimu, už známe všechny podzimní měsíce. Zapojili jsme do počítání i malé předškoláky, ukázali jsme jim naše sešity a Živou abecedu. Paní učitelka Ludvíčková nás rozdělila do dvou skupinek. Jedna skupinka se dále seznamovala pomocí her a druhá šla tvořit. Připravila pro nás výkres, vylisované listy, lepidlo, oči a červené bobulky skalníku. Pustili jsme se s chutí do práce, vzájemně jsme si pomáhali. Skřítci se všem dětem opravu povedli. Nakonec jsme si zazpívali novou Podzimní písničku. Dnes učil rodič, pomáhal Štěpánek a my všichni moc děkujeme.