Na andělské dílničky přišlo 600 návštěvníků

před 6 roky, 11.12.2015 Rekordní zájem provázel naši tradiční akci

Všechny příchozí vítali u vchodu skuteční andělé. Jak jinak, zvali jsme přece na andělské Vánoce! A že těch andělů ve čtvrtek 10. 12. 2015 ve škole bylo! Ten největší na chodbě u tříd prvního stupně, měřil téměř dva metry. „Vyráběly jsme ho z mouky, papíru a vody, použily jsme ještě pletivo,“ vysvětlily Kateřina Kostrhunová a Petra Turčinková, vychovatelky školní družiny, které s úžasným nápadem přišly. Speciální obdiv zaslouží andělská křídla vytvořená z droboučkých lístků papíru. Dohromady těch lístků byly víc než čtyři stovky, obsahovaly totiž jména všech žáků i zaměstnanců školy!

Další andělé čekali v tělocvičně. Na stěnách v podobě výkresů, které vytvořili naši žáci, i na improvizovaném pódiu. Tam se nejdřív s tradičními vánočními zpěvy představili žáci. Poprvé v historii našeho „vánočního setkávání“ vystoupily úplně všechny třídy, vyhecovali se i ti starší (bylo to andělsky milé). A když poté předstoupil v andělském přestrojení celý pedagogický tým se svým Adeste Fideles a nad hlavy pozvedl nápis Pokoj lidem dobré vůle, objevily se v publiku i slzičky. Mimochodem, publikum. Aktuálně máme ve škole 367 žáků, v tělocvičně i na chodbách školy ale bylo téměř šest stovek lidí! Těší nás, že mezi nimi byla spousta nedávných i dávných absolventů.

Stejně nás těší, že poslední návštěvníci odcházeli až po devatenácté hodině. Co jsme jim kromě zpívání v tělocvičně nabídli? Tradiční dílničky a možnost vyrobit si vánoční dárek, výrobky Chráněné dílny Lidumila z Uherského Hradiště, alternativní výtvarné techniky v podání manželů Holcnerových, skvělý punč (děkujeme ochotným členům hlavního výboru sdružení rodičů). A tak snad i tentokrát platilo, že se vyplatí do naší školy přijít. Poděkování patří všem návštěvníkům, hudební skupině POOL, všem vyučujícím, v tomto případě zvlášť těm z prvního stupně, a speciální dík putuje do školní družiny Petře Turčinkové a Kateřině Kostrhunové za úžasnou kreativitu (v příštím týdnu ještě přineseme fotodokumentaci výroby anděla a přidáme i pracovní postup).

A přece jen ještě jedna radost. Prodejem věcí, které naši žáci přinesli ze svých domovů, jsme výrazně pomohli kamarádům z kunovické Bělinky, mohou se těšit na dva tisíce korun.