Matematika

14.6. - 18.6.2021

Hodiny věnujeme opakování a procvičování učiva matematiky. 

7.6. - 11.6.2021

Tento týden jsme se věnovali konstrukcím rovnoběžníků. V učebnici na str. 61-64 najdete kromě zadání příkladů i vzorově řešené konstrukce. Pro opakování můžete využít i video s vysvětlením konstrukce rovnoběžníku. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk

31.5. - 4.6.2021

Na začátku týdne jsme ještě propočítali příklady na objem a povrch válce. Pak jsme se seznámili s množinami bodů daných vlastností a začali jsme tyto vlastnosti využívat v konstrukčních úlohách. Rýsovali jsme trojúhelníky. Vzorové konstrukce najdete v učebnici str. 54-59. Na pondělí máme domluvenu prověrku z tohoto učiva. K zopakování učiva tohoto týdne můžeš využít tato videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=oWs5A9GOQc8

https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ

https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4

https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls.

24.5. - 28.5.2021

Už druhý týden pracujeme ve škole. Celý týden procvičujeme výpočet objemu a povrchu válce a jeho využití v příkladech. Ve čtvrtek jsme si na toto učivo napsali domluvenou prověrku. V pátek jsme se přesvědčili, že i toto učivo se může objevit v přijímacích pohovorech.

17.5. - 21.5.2021

V tomto týdnu jsme konečně setkali ve škole. Opakovaně jsme procvičovali výpočet obvodu a obsahu kruhu (učivo z minulého týdne). V pátek jsme zopakovali vzorce pro objem a povrch krychle a kvádru a odvodili jsme vzorce pro výpočet objemu a povrchu válce. Písemný úkol nemáte, ale vše si projděte, aby se vám probrané vztahy uložily do paměti. Přeji hezký víkend.