Matematika


14.6. - 18.6. 2021

Ve středu, čtvrtek a pátek ráno od 7:30 - 7:55 je možnost přijít na poslední opravy písemek. Kdo tedy chce, přijďte. 

Tento týden jsme procvičovali převody jednotek obsahu a objemu. Ti, kteří měli známku nerozhodnou, se připravili a dokázali, že si zaslouží tu lepší. 

7.6. - 11.6. 2021

Tento týden budeme opakovat výpočty obvody, obsahy, povrchy a objemy. Ukážeme si, jak se převádí jednotky obsahu. Vymýšleli jsme si svoje slovní úlohy a počítali jsme je. Zjistili jsme, že to není tak jednoduché vymyslet slovní úlohu. 

Ve čtvrtek píšeme testík na vzorečky obvod a obsah čtverce, obdélníku; povrch a objem krychle a kvádru. Bude tam nějaký jejich výpočet. Znovu si projděte pracovní listy z minulého týdne (středa, čtvrtek, pátek).

V pátek jsme pracovali ve skupinách. Našim úkolem bylo přijít na to, jak fungují převody jednotek obsahu a objemu. 

31.5. - 4.6. 2021

Celý tento týden máte suplování. 

Práce byla zaměřena především na opakování a procvičování - převody jednotek délky (i s desetinnými čísly); výpočet obvodů a obsahů, poté bylo vaším úkolem poznat různá tělesa a základní pojmy s nimi spojené a zakončili jste týden hraním si s kostkami. 

Příští týden se již na vás těším. 

24.5. - 28.5. 2021

Pondělí - Ukazovali jsme si, jak se počítá obsah složitějších útvarů. Za domácí úkol je dopočítat horní příklad z pracovního listu. Našim úkolem je pochopit, proč se to vlastně učíme a kde se to dá v životě využít. 

Úterý - Pokračovali jsme v pracovním listu na obsah složitějších útvarů.

Ve středu a ve čtvrtek ráno od 7:30 je možnost opravy písemky na desetinná čísla. 

Středa - Procvičili jsme si další příklad na páteční testík a mrknuli jsme se i na převody jednotek délky.

Čtvrtek - Napsali jsme si písemku. Ale nebyla to jen tak nějaká písemka. Vyzkoušeli jsme si, jak si pamatujeme vzorečky na výpočty obvodů, obsahů, povrchů a objemů. Sami jsme si ji i oznámkovali a zjistili jsme, kde máme ještě rezervy a co se máme ještě za vzorečky doučit. 

Pátek - Píšeme krátký testík - obvod a obsah útvaru složeného z obdélníků a čtverců. 

17.5. - 21.5. 2021

Pondělí, úterý - počítání obvodu a obsahu v bytě podle plánku. 

Středa - ze sítě krychle jsme tvořili kostku

Čtvrtek -  opakovali jsme si základní vzorečky k výpočtům čtverce, obdélníku, krychle, kvádru.

Pátek - zkoušeli jsme počítat pomocí pracovního listu obvody u složitějších tvarů složených z obdélníků a čtverců

10.5. - 15.5. 2021

Pondělí - Připravte si na hodinu něco, co má tvar čtverce, obdélníku, krychle, kvádru. Budeme si povídat o jejich rozdílech, vlastnostech, obvodu a obsahu. Do sešitu jsme si vytvořili tabulku, kde si ujednotíme všechny vlastnosti daných geometrických tvarů a těles. Na příští hodinu si opět přichystejte to, co na dnešek a přidejte k tomu ještě pravítko. 

Kdo si bude chtít napsat opravu z testu, tak bude mít možnost příští týden, jak budeme ve škole.

Úterý - Společně jsme si doplňovali do tabulky informace o čtverci a obdélníku.

Středa - Samostatná práce - v příloze je vyplněná tabulka. Doplň si barevnou propiskou informace, které ti v ní chybí. geometrické útvary.docx (14.81 kB)

Čtvrtek, Pátek - Vaším dalším samostatným úkolem je podle daného obrázku nakreslit síť čtverců a zapsat do ní, z kolika kostek se skládá každý sloupec. Pro upřesnění přidávám návodné video https://www.youtube.com/watch?v=9hnmxJwCoO0 Nám stačí ve směru od shora dolů. Na konec ještě spočítejte, z kolika kostek se daná stavba skládá.Dalším úkolem je: postavit svou stavbu z 20 kostek a opět ji zapsat. Tento úkol je potřeba i vyfotit a zaslat mi jej. Stačí během příštího týdne.  
            

3.5. - 7.5. 2021

Pondělí - Dnes jsme si kontrolovali úkoly z minulého týdne a znovu procvičovali násobení a dělení 10, 100, 1000

Úterý - Budeme opakovat na testík celá desetinná čísla, abychom to celé oprášili a ve čtvrtek dostali jedničky. 

Středa - Pracovali jsme ve skupinách. Zkoušeli jsme znázorňovat sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

Čtvrtek - Budeme psát testík na desetinná čísla. Nebude dlouhý, ale obsáhne celá desetinná čísla, co jsme zatím dělali. Tedy zaokrouhlování, porovnávání, sčítání a odčítání pod sebou, *převod na zlomek a zpět, násobení a dělení 10, 100, 1000. 

Pátek -  opakovali jste pomocí pracovního listu desetinná čísla

26.4. - 30.4. 2021

Pondělí - Zdravím vás v novém týdnu. Opět jedeme v online podobě. 

Dnes jsme především procvičovali převádění desetinných čísel na zlomek a obráceně. Ukázali jsme si, jak se dopočítává do celku. Máme vypracovanou stranu 2 z pracovních listů, které jste dostali v pátek ve škole.  

Úterý - Opět jsme opakovali zápis desetinných čísel; převod desetinného čísla na zlomek a naopak. Pořád tam mají mnozí značné rezervy. Pracovní list 3/ cv.1,2.

Středa - Opakovali jsme násobení a dělení 10, 100, 1000. Příklady jsme některé psali do sešitu, ale většinu jsme dělali jen ústně v online prostředí her.

Čtvrtek - Pracovní list č. 3/ cv. 3,4 - budu kontrolovat v pondělí ve škole!!!

Pátek - procvičovali jsme násobení a dělení 10, 100, 1000. Většinu příkladů jsme dělali online. Ke konci hodiny jsme si opsali pár příkladů do sešitu a našim úkolem bylo je vypočítat. Kdo nestihl v hodině, musí dopracovat samostatně. V pondělí budu kontrolovat ve škole. 

19.4. - 23.4.2021

Pondělí - Dnes jsme se konečně viděli a slyšeli !!!!! Protože to bylo po hodně dlouhé době, tak jsme hodinu částěčně "prokecali". V druhé části jsme měli pět stanovišť, které jsme ve dvojicích procházeli (sudoku, Pascalovy obrazce, obrazce z uzlů, přiřazovaní do dvojic - celé číslo a zlomek; desetinné číslo a zlomek). 

Procvičení pro domácí výuku: https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-desetinna-2-uroven/660

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

a najděte si nějaké sudoku. 

Úterý - Budeme pokračovat v rozdělané práci z pondělí. A vypracujeme pracovní list, který navazuje na samostatnou práci z minulého týdne. Do tabulky vyplňte vámi naměřené hodnoty a pokračujte podle zadání. 

pracovní list teplota.pdf (492.04 kB)

Prosím, ti co nejsou přítomni ve škole, aby úkol poslali vypracovaný do pátku na můj mail. 

Středa - Vyzkoušeli jsme si roli učitele. Pracovní list na měření teploty nám opravil a oznámkoval spolužák. Ti, kteří dostali od spolužáka = učitele jedničku, tak dostanou jedničku. Ostatní známky se neberou a nebudou se zapisovat. I ti, kteří nedostali jedničku, tak dávám velkou pochvalu za práci v hodině. 


Čtvrtek - Opakovali jsme číselnou osu a zápis desetinných čísel na ni. 

Zadání úkolu pro ty, kteří nejsou ve škole. Úkol vypracujte a pošlete na kontrolu do konce víkendu.

  • Nakresli číselnou osu od čísla 4 – 6
  • rozděl ji na desetiny (bude se hodnotit i jak vzhled osy, stejné rozestupy čárek)
  • Zapiš na osu číslo 4,8
  • Zapiš na osu číslo 5,3
  • Zapiš na osu číslo 5,9
  • Zapiš na osu číslo 4,55
  • Zapiš na osu číslo, které je o 0,4 menší než číslo 5,3
  • Zapiš na osu číslo, které je o 0,2 větší než 5,9
  • Zapiš na osu číslo, které je mezi čísly 4 a 4,2

Naučili jsme se, jak se převádí desetinné číslo na zlomek.

Pátek - Dnes jsme probrali hodně nového učiva, abychom mohli v příštím týdnu na distanční výuce jen opakovat a procvičovat. 

Ukázali jsme si, jak se převádí zlomek se jmenovatelem 10, 100, 1000 na desetinné číslo. Ukázali jsme si, jak se násobí a dělí desetinné číslo číslem 10, 100, 1000, ...

12.4. - 16.4. 2021

Pondělí - Milí páťáci, v pondělí nemáme online hodinu matematiky, tak jak jsme si to říkali minulý týden. Místo online hodiny vypracujte pracovní list, který jste si měli vytisknout na pátek. skupinová práce S+O desetinná č.pdf (448.48 kB)  ZMĚNA - nemusíte posílat, stačí přinést v úterý do školy.

Úterý - Dnes jsme si zkoušeli odečítat teplotu z teploměrů. S tímto tématem je spojený i úkol tohoto týdne. 

Středa - Pokračovali jsme v odečítání teplot z teploměrů.

Čtvrtek - Samostatná práce - Do sešitu si napiš nadpis: Měření teploty. Pod nadpis vytvoř tabulku o dvou sloupcích a sedmi řádcích. První sloupec bude nadepsaný den a druhý sloupec teplota v 9 hodin (čas si vyber podle sebe). Tvým úkolem je každý den po dobu šesti dnů zjistit teplotu v určitou hodinu a zaznamenat do tabulky den a naměřenou teplotu. Podmínkou je, že teplota musí být v desetinných číslech. Tedy nelze použít klasický rtuťový teploměr. Vyber si sám, jestli budeš zaznamenávat teplotu venku nebo v domě. 

Úkol přines v úterý do školy. Budeme s tím dál pracovat. 

Pátek - Pracovali jsme na slovních úlohách, které obsahují desetinná čísla.

Moc se na vás těším v pondělí!!!!

6.4. - 9.4. 2021

Milí páťáci, vítám vás po Velikonocích. 

Úterý - dnes jsme si hodně povídali, jak jsme se měli. A zopakovali jsme pomocí online kvízu a pracovního listu strany 5 zaokrouhlování desetinných čísel. 

Prosím, vytiskněte si tento pracovní list na pátek. Děkuji. skupinová práce S+O desetinná č.pdf (448.48 kB)

Středa - Budeme procvičovat především sčítání a  odčítání, pak i porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel.

Čtvrtek - samostatná práce na sčítání a odčítání desetinných čísel. Poslat do pátku na můj mail. 

samostatný úkol 5.tř.docx (12.16 kB)

Pátek - číselná osa s desetinnými čísly, přichystejte si pravítko a sešit. Ukázali jsme si, jak se zapisují desetinná čísla na číselnou osu. Zkusili jsme si i vytvořit číselnou osu a zapsat do ní daná čísla.