Matematika


3.5. - 7.5. 2021

Pondělí - Dnes jsme si kontrolovali úkoly z minulého týdne a znovu procvičovali násobení a dělení 10, 100, 1000

Úterý - Budeme opakovat na testík celá desetinná čísla, abychom to celé oprášili a ve čtvrtek dostali jedničky.

Středa - Pracovali jsme ve skupinách. Zkoušeli jsme znázorňovat sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

Čtvrtek - Budeme psát testík na desetinná čísla. Nebude dlouhý, ale obsáhne celá desetinná čísla, co jsme zatím dělali. Tedy zaokrouhlování, porovnávání, sčítání a odčítání pod sebou, převod na zlomek a zpět, násobení a dělení 10, 100, 1000. 

Pátek -  

26.4. - 30.4. 2021

Pondělí - Zdravím vás všechny, tento týden opět v online podobě. Na začátek opět připomínám, kdo máte zájem o školní ročenku, požádejte rodiče, aby mi to napsali.

A teď k učivu. Dnes jsme především procvičovali převádění desetinných čísel na zlomek a obráceně. Ukázali jsme si, jak se dopočítává do celku. Máme vypracovanou stranu 2 z pracovních listů, které jste dostali v pátek ve škole.  

Úterý - úkol bude podle toho, jak budou v další hodině šikovní. Ve středu musíme stihnout celý pracovní list číslo 3, co nestihneme, budou mít za úkol dopracovat a v pondělí přinést do školy. 

Středa - Pracovali jsme na pracovním listu 3. Stihli jsme zkontrolovat první dvě cvičení. Třetí a čtvrté cvičení máme za úkol dopracovat a v pondělí přinést do školy na kontrolu.

Čtvrtek - Opakovali jsme násobení a dělení 10, 100, 1000. Příklady jsme některé psali do sešitu, ale většinu jsme dělali jen ústně v online prostředí her.

Pátek - procvičovali jsme násobení a dělení 10, 100, 1000. Většinu příkladů jsme dělali online. Ke konci hodiny jsme si opsali pár příkladů do sešitu a našim úkolem bylo je vypočítat. Kdo nestihl v hodině, musí dopracovat samostatně. V pondělí budu kontrolovat ve škole. 

19.4. - 23.4.2021

Pondělí - Dnes jsme se konečně viděli a slyšeli !!!!! Protože to bylo po hodně dlouhé době, tak jsme hodinu částěčně "prokecali". V druhé části jsme měli pět stanovišť, které jsme ve dvojicích procházeli (sudoku, Pascalovy obrazce, obrazce z uzlů, přiřazovaní do dvojic - celé číslo a zlomek; desetinné číslo a zlomek). 

Procvičení pro domácí výuku: https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-desetinna-2-uroven/660

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

a najděte si nějaké sudoku. 

Úterý - Budeme pokračovat v rozdělané práci z pondělí. A vypracujeme pracovní list, který navazuje na samostatnou práci z minulého týdne. Do tabulky vyplňte vámi naměřené hodnoty a pokračujte podle zadání. 

pracovní list teplota.pdf (492.04 kB)

Prosím, ti co nejsou přítomni ve škole, aby úkol poslali vypracovaný do pátku na můj mail. 

Středa - Vyzkoušeli jsme si roli učitele. Pracovní list z minulé hodiny nám opravil a oznámkoval spolužák. Ti, kteří dostali od spolužáka = učitele jedničku, tak dostanou jedničku. Ostatní známky se neberou a nebudou se zapisovat. I ti, kteří nedostali jedničku, tak dávám velkou pochvalu za práci v hodině. 

Ukázali jsme si, jak se převádí desetinné číslo na zlomek.

Čtvrtek - Opakovali jsme číselnou osu a zápis desetinných čísel na ni. 

Zadání úkolu pro ty, kteří nejsou ve škole. Úkol vypracujte a pošlete na kontrolu do konce víkendu.

  • Nakresli číselnou osu od čísla 4 – 6
  • rozděl ji na desetiny (bude se hodnotit i jak vzhled osy, stejné rozestupy čárek)
  • Zapiš na osu číslo 4,8
  • Zapiš na osu číslo 5,3
  • Zapiš na osu číslo 5,9
  • Zapiš na osu číslo 4,55
  • Zapiš na osu číslo, které je o 0,4 menší než číslo 5,3
  • Zapiš na osu číslo, které je o 0,2 větší než 5,9
  • Zapiš na osu číslo, které je mezi čísly 4 a 4,2

Pátek - Dnes jsme probrali hodně nového učiva, abychom mohli v příštím týdnu na distanční výuce jen opakovat a procvičovat. 

Ukázali jsme si, jak se převádí zlomek se jmenovatelem 10, 100, 1000 na desetinné číslo. Ukázali jsme si, jak se násobí a dělí desetinné číslo číslem 10, 100, 1000, ...


12.4. - 16.4. 2021

Pondělí - Milí páťáci, v pondělí nemáme online hodinu matematiky, tak jak jsme si to říkali minulý týden. Místo online hodiny vypracujte pracovní list, který jste si měli vytisknout na pátek. skupinová práce S+O desetinná č.pdf (448.48 kB) ZMĚNA - úkol nemusíte posílat, stačí přinést v úterý do školy.

Úterý - Samostatná práce - Do sešitu si napiš nadpis: Měření teploty. Pod nadpis vytvoř tabulku o dvou sloupcích a sedmi řádcích. První sloupec bude nadepsaný den a druhý sloupec teplota v 9 hodin (čas si vyber podle sebe). Tvým úkolem je každý den po dobu šesti dnů zjistit teplotu v určitou hodinu a zaznamenat do tabulky den a naměřenou teplotu. Podmínkou je, že teplota musí být v desetinných číslech. Tedy nelze použít klasický rtuťový teploměr. Vyber si sám, jestli budeš zaznamenávat teplotu venku nebo v domě. 

Úkol přines v úterý do školy. Budeme s tím dál pracovat. 

Středa - Ukázali jsme si, že mohou být teploměry s různým rozsahem teplot. Zkoušeli jsme z nich odečítat teploty.

Čtvrtek - Pokračovali jsme v odečítání teplot z teploměrů.

Pátek - Pracovali jsme na slovních úlohách, které obsahují desetinná čísla. 

Moc se na vás těším v pondělí!!!!

6.4. - 9.4. 2021

Milí páťáci, vítám vás po Velikonocích. 

Úterý - samostatná práce na sčítání a odčítání desetinných čísel. Poslat do pátku na můj mail. samostatný úkol 5.tř.docx (12.16 kB)

Prosím, vytiskněte si tento pracovní list na pátek. Děkuji. skupinová práce S+O desetinná č.pdf (448.48 kB)

Středa - zaokrouhlování desetinných čísel

Čtvrtek - procvičovali jsme sčítání a  odčítání a porovnávání desetinných čísel.

Pátek - číselná osa s desetinnými čísly, přichystejte si pravítko a sešit. Ukázali jsme si, jak se zapisují desetinná čísla na číselnou osu. Zkusili jsme si i vytvořit číselnou osu a zapsat do ní daná čísla.

29.3. - 31.3. 2021

Pondělí - Procvičovali jsme čtení desetinných čísel (pracovní list 3/ cvičení 1b). Zkusili jsme si převody jednotek pomocí desetinných čísel (pracovní list 2/ horní tabulka). A procvičili jsme si seřazování desetinných čísel (pracovní list 4 / první řádek ze cvičení Uspořádej desetinná čísla vzestupně).

Úterý - procvičte si desetinná čísla pomocí online kvízů:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4928

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla/zaokrouhlovani-na-2-desetinna-mista

http://nove.procvicuj.cz/www/matematika/desetinna_cisla/desetinna_cisla.php?pod=test

Středa - 

22.3. - 27.3. 2021

Dobrovolný úkol: Kdo chce získat jedničku navíc, stačí poslat fotky s vypracovaným úkolem do pátku. Nemusíte si podle zadání obrazce překreslovat, ale můžete rovnou rozstříhat vytištěný pracovní list. Pro jedničku musíte splnit obě dvě strany, ale můžete vyfotit každý vypracovaný obrazec zvlášť. 

skládání obrázků 1.pdf (126.51 kB)

skládání obrázků 2.pdf (101.6 kB)


Pondělí - Kontrolovali jsme si práci na pracovních listech z minulého týdne. Úkol na příští hodinu strana 4/ Porovnávání desetinných čísel (a,b,c,d).

Úterý - místo samostatné práce, budeme mít každý den malý úkol z hodiny vypracovat na další hodinu

Středa - budeme rozdělení na dvě skupiny - jedna skupina se mnou a druhá skupina s paní asistentkou (rozdělení je rozepsané na teamsech v souborech, pozorně si to přečtěte ještě před vyučováním)

Čtvrtek - rozdělení na dvě skupiny - co byli ve středu se mnou, tak půjdou k paní asistentce a obráceně

Pátek - desetinná čísla

15.3. - 19.3. 2021

Velký projekt na tento týden - vysněná dovolená.pdf (487.66 kB)

Dobrovolný úkol: Tento týden můžete získat jedničku navíc z dobrovolného úkolu. Koho úkol zaujme, tak si jej vytiskne, vypracuje, pošle do pátku. Úkol je zaměřený na zopakování soustavy souřadnic.

souřadnice.pdf (236.42 kB)


Vítám vás po jarních prázdninách. 

Na středeční hodinu si prosím vytiskněte tyto 3 pracovní listy. Budeme pracovat různě se všemi. 

Desetinná čísla 1.pdf (116.58 kB)

desetinná čísla 2.pdf (290.21 kB)

desetinná čísla 3.pdf (429.73 kB)

Pondělí - popovídáme si a nastartujeme se pomocí grafů a diagramů. 

Úterý - práce na týdenním úkolu

Středa - Úvod do desetinných čísel - povídali jsme si o desetinných číslech, ukazovali jsme si, z čeho se desetinné číslo skládá a jak se čte.

Čtvrtek - nebude online hodina. Místo toho je samostatná práce:

Podívejte se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic

https://www.youtube.com/watch?v=YOmMDN7Dxdc

Pomocí videí zkuste vypracovat cvičení z pracovních listů. 

strana 2 / cvičení 6 

strana 1 / cvičení 4 a, b, c (obě dvě cvičení jsou z pracovního listu desetinná čísla 1)

strana 3 / cvičení 2 a, b, c, d (pracovní list desetinná čísla 2)

strana 5 / cvičení 1, 2 (pracovní list desetinná čísla 3)


Pátek - místo matematiky bude přírodověda, která nám odpadne ve čtvrtek, protože ve čtvrtek nebude žádná moje online hodina. 

1.3. - 5.3. 2021

Pondělí - vítám vás v novém týdnu. Úkol na dnešní den je popsaný v přiloženém souboru. 

pondělí 5.B.docx (154.96 kB) Moc děkuji šikovným holkám, které mě upozornily, že je tam chyba v zadání. V zadání v poslední větě má být: Cena za dítě ve věku 12- 18 let. Prosím, opravte si to.

Věřím, že ve středu se již uvidíme v online hodině. 

Středa - konečně jsme se viděli online. V hodině jsme si spíš povídali, kontrolovali samostatné práce z předešlého týdne a vysvětlovali jsme si projekt, který budeme mít za úkol po prázdninách. 

Čtvrtek - pracovali jsme ve skupinách a snažili jsme se přijít na odpovědi k otázkám, které jsou v prezentaci - Grafy a diagramy v teamsech. Na co jste přišli, měl jeden poslat mě na mail za celou skupinu. 

Pátek - dokončovali jsme prezentace z přírodovědy. 

Po jarních prázdninách si budeme ještě v pondělí povídat o grafech a diagramech. Poté již začneme novou kapitolu - Desetinná čísla. 

Užijte si jarní prázdniny a hlavně si odpočiňte od počítačů!!!


22.2. - 26.2.2021

Zdravím Vás, bohužel se mi doma zkomplikovala situace a doma mi zůstaly všechny děti (nemoci a karantény). Proto Vám touto cestou chci sdělit, že tento týden a v pondělí nebude on-line hodina matematiky ani přírodovědy. Úkoly vám budu zadávat touto cestou, tedy přes výuku. Každý večer sem přidám úkol na další den. Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, nebo pomoct, obraťte se na mě přes telefon, mail, nebo teams. Doufám, že vše dobře dopadne a v úterý se zase i uvidíme a uslyšíme. 

Milí páťáci, sice jsem vám slíbila, že pojedeme na dovolenou, ale ještě to posuneme. Tento týden si první postavíme náš vysněný dům a až příští týden si pojedeme odpočinout po těžké práci. Úkol si můžete vytisknout, ale nemusíte. Můžete pracovat na čistý papír nebo do sešitu. Nemusíte dělat zápis. Budu hodnotit výpočty, které chci všechny písemně pod sebou, žádná kalkulačka. Na konci napište odpovědi. Úkol pošlete vypracovaný do pátku. Kdo bude chtít, může přidat, i jak si představuje svůj vysněný dům (fotku, obrázek). Těším se na vaši práci. stavba domu úkol.pdf (422.33 kB)


Pondělí - dnes jsme si opakovali dělení dvojciferným číslem i se zkouškou a slovní úlohy na dělení. 

Středa - od tohoto dne do pondělí pojedeme pouze na výuce. Na každý den budete mít přiložený pracovní list na daný den. Pracovní list si vytiskněte a vyplňte, nebo vypracujte do sešitu (napište si do sešitu datum a vypracujte). Vyplněné úkoly si zakládejte. Až budeme opět spolu online, zkontrolujeme si je.

Úkol na středu středa páťáci.docx (13.44 kB)


Čtvrtek - úkol na tento den naleznete opět v souboru. Soubor netiskněte, ale pracujte s ním v elektronické podobě. Jsou tam odkazy na internet. čtvrtek páťáci.docx (13.4 kB)

Pátek - máme poslední den v tomto týdnu a my si procvičíme matematiku pomocí online kvízů. Přidávám odkazy na online procvičování průměru, ale i ostatních matematických dovedností. Vyzkoušejte si oba odkazy.

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6037d48aa66ac

Jaká je odpověď na hádanku ze středy? Jeden pes má 2 blechy a druhý má čtyři blechy. Kdo na to přišel, dávám palec nahoru. 

Všem vám přeji krásný víkend a nezapomeňte, příští týden letíme na dovolenou. 

Součástí úkolu bude fotka, jak se válíte u moře. Může to být vzpomínka na nějakou minulou dovolenou, nebo si prostě doma udělejte havaj a vyfoťte se. 

15.2. - 19.2. 2021

Pondělí - dnes jsme si společně zopakovali dělení jednociferným číslem a ukázali jsme si příklad na dělení dvojciferným číslem. Většinu hodiny jsme pracovali ve skupině. Každý vymyslel pro jednoho spolužáka dva příklady na násobení pod sebou a jeden příklad na dělení jednociferným číslem a od spolužáka dostal další tři příklady. Každý měl tedy spočítat 6 příkladů a vzájemně jste si je oznámkovali. Každý měl poté poslat mail, koho známkoval a jakou mu dává známku. Bohužel ne ode všech jsem dostala mail. 

Úkol pro tento týden na poslání do pátku: dělení samostatná práce.pdf (224.67 kB) Pracovní list si vytiskněte a vypracujte do pátku. Ve středu si budeme podobné příklady ukazovat a počítat. 

Středa - ukazovali jsme si, jak se dělí dvojciferným číslem a jak se dělá zkouška dělení. 

Čtvrtek - Naše vědomosti o násobení a dělení jsme začali využívat ve slovních úlohách, které najdete ve složce - slovní úlohy na teamsech. 

Pátek - dnes jsme si dali velmi těžkou hádanku, proto nám zabrala hodně času, ale to vůbec nevadí. Poté jsme počítali slovní úlohy. Jsou uloženy na teamsech - složka slovní úlohy - slovní úlohy pátek 1. Nebylo důležité dělat zápisy a odpovědi. Náš úkol byl, pořádně si přečíst zadání, pochopit, co máme počítat a vypočítat. 

Příští týden si napíšeme test na slovní úlohy. Na dnu se domluvíme v pondělí. 

8.2. - 12.2. 2021

Pondělí - dnes jsme si v hodině opět vyzkoušeli přijít na odpověď na novou logickou hádanku a procvičili jsme si pamětné dělení. 

Úterý - samostatný úkol na tento týden je procvičování násobení a dělení pomocí online her. Dávám odkazy na čtyři stránky s hrami na procvičení násobení a dělení. Z každého odkazu si vyberte alespoň jedno procvičení a vyplň jej během tohoto týdne. 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000#selid

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4933

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka

Středa a čtvrtek - pracovali jsme ve skupinách, zatím procvičujeme pamětné násobení a dělení větších čísel. Zítra začneme opakovat písemné násobení. 

Pátek - dnes jsme si zopakovali písemné násobení velkých čísel. Vymýšleli jsme si čísla, ukazovali jsme si, jak násobit pod sebou co nejefektivněji. 

1.2. - 5.2. 2021

Na středeční hodinu si přichystejte na čtverečkovaný papír soustavu souřadnic tak, aby na ose x a ose y jste měli čísla od - 8 do +8. 

Úkol na tento týden - pošlete do pátku.

1. úkol - na čtverečkovaný papír si narýsujte soustavu souřadnic. Do této soustavy si nakreslete nějaký obrázek (je na vaší fantazii), který by se dal zapsat pomocí programu, tak jak jsme to dělali ve středu. Libovolně na tomto obrázku si označte čtyři body a tyto body ještě zapište pomocí jejich souřadnic. Ukázkový úkol, jak na to, je v teamsech, v souborech pod názvem souřadnice zajíc. 

2. úkol je více na zapojení představivosti. Vyfoťte se, kde v životě by se dala, nebo se dá využít soustava souřadnic, nebo jakákoliv souřadnicová síť. Kde nám pomůže znát přesnou polohu daného bodu. Fantazii se meze nekladou a moc se těším na vaše nápady. Pokud budete mít nějaké doplňující dotazy, klidně se ptejte. 

Středa - dnes jsme v hodině procvičovali zápis souřadnic jednotlivých bodů, které jsou zakresleny do soustavy souřadnic. V teamsech máme obrázek (body v souřadnicích) a podle obrázku jsme do sešitu zapisovali souřadnice jednotlivých bodů. Kdo chce, můžete si obrázek vytisknout a vlepit do sešitu. 

Úkol na čtvrtek - zítra máte místo matematiky vlastivědu.

Tedy úkol do matematiky je - Soustava procvičení.docx (12.87 kB) v tomto souboru jsou dané souřadnice bodů. Vy tyto body zakreslíte do soustavy souřadnic, kterou máte připravenou na čtverečkovaném papíře již na dnešní hodinu. Po vynesení všech bodů, je spojíte podle abecedy a vytvoří se vám obrázek. ​V pátek se budu ptát, co vám vyšlo. Ať se vám daří.

Překročili jsme cílovou pásku. 

A jdeme dál. Co je náš další cíl? Násobení a dělení. Bomba!!!!

Na pondělí si vytiskněte pracovní list. Budeme s ním pracovat v hodině. násobení_a_dělení_čísel_s_nulami.pdf (340.27 kB)

Pátek - rozpohybovali jsme mozkové závity na logické hádance. Vyzkoušeli jsme si počítání na rychlost (to bylo hodně těžké, ale i přes těžkopádný začátek jsme se pak rozjeli a ke konci to už bylo lepší). No a začali jsme opakovat pamětné dělení číslem 10, 100, 1000. 

25.1. - 29.1. 2021

Moji milí páťáci, 

všechny vás zdravím v novém týdnu. 

Pondělí - tak jak jsem vám říkala, dnes máte úkol zahrát si online kvízy, které se skrývají pod níže uvedenými odkazy. Je to 6 kvízů. Některé jsou na opakování základních údajů z geometrie. 

Některé jsou na soustavy souřadnic. My se soustavou souřadnic teprve začínáme, ale vzpomeňte si, jak jste se snažili sestřelit lodě v námořní bitvě a jakým způsobem, jste hlásili políčko, na které střílíte. Tady je to úplně stejné. 

A protože už delší dobu se zabýváme geometrií, tak jeden kvíz na oprášení násobení zpaměti. Ten se mi moc líbil, tak jej zkuste. 

Do sešitu si napište, jak se vám který kvíz podařil a co se vám nepovedlo, nebo jestli jste narazili na něco, čemu nerozumíte.  Přeji vám příjemnou práci.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4084

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5391

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5376

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3292

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/souradnice_bodu1.htm

Úterý -pracovní list úhly.pdf (44.65 kB) Pracovní listy si vytiskněte a do pátku pošlete vypracované na mail. ​Je to opakování geometrie - úhly a osy.

Středa - zkusili jsme si základy programování. Podle daného předpisu jsme nakreslili na čtverečkovaný papír obrázek pejska (možná lamy). Proč to děláme? Chceme se společně podívat na zoubek soustavě souřadnic. Ukázali jsme si základní pojmy soustavy souřadnic.

Čtvrtek - Ukázali jsme si, jak se v soustavě souřadnic orientovat. Jak se hledají body a jak se dané body zapisují pomocí souřadnic. V teamsech jsou na procvičení dvě fotky soustavy, zkuste si znovu určit dané body a ještě jednou si zkuste poslední dva kvízy z pondělí. Myslím, že dnes už to bude pro vás naprostá pohodička. 


Užijte si pololetní prázdniny!!!!

18.1. - 22.1. 2021

Pondělí - dnešní úkol je podívat se na video a na odkaz, kde je popsané, jak se rýsuje osa úhlu. Váš úkol je, pochopit princip konstrukce osy úhlu.

https://www.youtube.com/watch?v=kCVe-sfIMRI

https://matematika.cz/osa-uhlu

Úterý - Do sešitu si napiš nadpis: Osa úhlu a pod nadpis si narýsuj libovolný ostrý, tupý, pravý a přímý úhel. Zkonstruuj jejich osy.  Poté narýsuj dvě libovolné úsečky a narýsuj jejich osy úseček. 

Tento úkol mi prosím pošlete do středy večera na můj mail na kontrolu. 

Středa - dnes jsme si společně prošli, jak se rýsuje osa úhlu. Chválím vás, že jste se všichni podívali na úkol z pondělí a úterý a dokázali jste sami pracovat. 

Na zítřek prosím dopracujte osy všech úhlů v rovnostranném trojúhelníku, co jsme rozpracovali v hodině a přichystejte si čtverečkovaný papír. 

Čtvrtek - dnes jsme si dopracovali úkol ze včerejška. Našli jsme super vlastnosti os úhlů v rovnostranném trojúhelníku. Procvičili jsme ještě i další osy úhlů. 

Na zítřek se přichystejte na námořní bitvu. Návod je na teamsech, jak jsme si ukazovali v hodině.  

11.1. - 15.1. 2021

Zdravím vás všechny v novém týdnu. 

Pondělí - dnes společně matematiku nemáme, takže dnešní úkol je z pracovních listů (minulý týden, pracovní listy - kružnice) str. 42/cv. 1,2; str. 43/cv. 1,2,3,4. Je to všechno opakování, takže věřím, že si s tím hravě poradíte. 

Úterý - opět zůstaneme u pracovních listů kružnice. str. 44/7, 8, 10, 12.  Je to pouze opakování úhlů, takže naprostá brnkačka. 

Zítra tedy ve středu, bude na teamsech zapnutý opravný test na úhly. Tedy pokud má někdo zájem opravit si známku, tak zítra od 10:00 do 10:20 si otevřete test, vyplňte a odešlete. 

Středa - dnes jsme si řekli ještě jeden geometrický symbol a zopakovali ty, co už známe. Potom jsme si zkusili ve skupinách rýsovat podle daného postupu (takové geometrické kuchařky). To co se vám podařilo vytvořit, tak mi pošlete fotku. Zítra máte místo matematiky vlastivědu a my se uvidíme v pátek. 

Užijte si první letošní sníh!!!!!!

Pátek - ukázali jsme si, jak se rýsuje osa úsečky.


4.1. - 8.1. 2021

V pondělí a v úterý nemáme hodinu online, proto jsou úkoly na tyto dny tady:

Pondělí: Opakování úhlů. Do sešitu si narýsujte libovolné 3 ostré úhly, 3 tupé úhly, jeden pravý, 1 přímý a 1 nulový. Ke každému úhlu napište, který to je a změřte jej. Výsledek měření také zapište do sešitu. 

Úterý: Do sešitu si napište nadpis: Kružnice a kruh

V učebnici (str. 39) nebo na internetu, zjistěte, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. 

Poté do sešitu vytvoříte vedle sebe jakoby dva sloupce. Do prvního sloupce napíšete "Kružnice". Pod to narýsujete libovolnou kružnici. Vyznačíte její střed, označíte kružnici, barevně vyznačíte poloměr a průměr kružnice. (zjistěte, jak se značí poloměr a průměr).

Do pravého sloupce napište "Kruh". Narýsujete libovolný kruh. Vyznačíte jeho střed, barevně vyznačíte poloměr a průměr kružnice. 

Pod to si napište, na co jste přišli, tedy co je to kružnice a co kruh. 

Druhý úkol: DO sešitu si narýsuj úsečku /AB/ = 7cm. Na úsečce narýsuj bod C, který bude mít od bodu A vzdálenost 6cm. Z papíru si vystřihni dvě kružnice. Jedna bude mít poloměr 4cm a druhá bude mít poloměr 2cm. Nezapomeň si vyznačit střed kružnice. Pokud budeš mít nějaký průhledný papír, bude se ti pracovat lépe. Pokud nemáš průhledný, tak si zkus udělat dírku ve středu kružnice. 

Tvůj úkol zní: V kolikati bodech se budou kružnice protínat, když jejich středy budou vždy ležet na dané úsečce AB. Kružnice se budou po úsečce různě pohybovat. Kolik mohou mít tyto dvě kružnice společných bodů? Mohou středy kružnic na úsečce ležet tak, že se nebudou vůbec dotýkat? 

Na tyto a další otázky se budu ptát ve středu v hodině. Proto kružnice i odpovědi mějte připravené. 

Prosím vytiskněte si pracovní listy. Budeme s nimi pracovat příští týden. Děkuji.

kružnice.pdf (256.8 kB)

Čtvrtek - Dnes jsme si v hodině shrnuli vše, co víme o kružnici a kruhu. Ukázali jsme si, jak se zapisuje kružnice, procvičili jsme si její konstrukci. Zítra, tedy v pátek, si vyzkoušíme poprvé test na známky. Bude na úhly. S dětmi jsme si řekli , co v něm bude. Test bude spuštěný od 10:05 do 10:20 v teamsech v naší skupině. A bude se nazývat Úhly 5.B. Pokud se vám nepodaří připojit do hodiny před testem, nic se neděje. Vyplňte test a po odeslání se v klidu připojte do hodiny. 

Pátek - Dnes jsme si napsali test na úhly. Výsledky jednotlivě pošlu každému na mail. Zbytek hodiny jsme si opakovali základní geometrické symboly. A moc vás za to chválím. Byli jste moc šikovní.